Infomarkt start aanleg fietsbrug en -tunnel in de stad Lier

Voor de provincie Antwerpen is de stad Lier een belangrijk knooppunt in het fietsostradenetwerk. Het veilig kruisen van de ring rond Lier (R16) en de treinsporen vormt een belangrijk project in de realisatie van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier. In de verdere realisatie van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier voorziet de provincie Antwerpen een tunnel onder de ring van Lier en een brug over de spoorlijnen richting de noordzijde van het station. De start van deze werken is voorzien in mei 2020.

Tijdens een infomarkt in CC De Mol in Lier, op woensdag 18 maart 2020 tussen 16 en 20.30 uur, licht de provincie Antwerpen toe wanneer deze werken effectief starten, hoe ze precies verlopen, of er een omleiding zal gelden, enz. Je krijgt niet alleen heel concrete informatie, je krijgt ook de kans om vragen te stellen aan de projectleiders van de provincie Antwerpen. Daarnaast krijg je op de infomarkt ook meer informatie over de vernieuwing van de stationsomgeving. Je kan er de ontwerpplannen van de ontsluitingsweg van nabij bekijken en vragen stellen aan de medewerkers van de projectpartners.

Foto: Provincie Antwerpen

%d bloggers liken dit: