Inkijken ruimtelijk uitvoeringsplan Rene Verbeecklaan

HOVE – Je kan tussen 16 januari en 20 maart het Ruimtelijk Uitvoeringsplan van de R. Verbeecklaan inkijken op de dienst Ruimtelijke Ordening in de gemeente Hove. Voor de bewoners is er ook een informatievergadering gepland in zaal Da Capo aan de Lintstesteenweg. De infovergadering gaat door op dinsdag 23 januari om 20 uur.  De gemeente Hove heeft voor het recreatiegebied gelegen tussen de R. Verbeecklaan, Weldadigheidsstraat en Lintsesteenweg een uitvoeringsplan opgemaakt om de bestemming om te vormen naar een zone voor sociale woningbouw, kaderend in het sociaal objectief dat de gemeente dient te halen en deels in parkgebied om de resterende open ruimte te vrijwaren van bebouwing. En dit plan kan je dus komen inkijken op de dienst Ruimtelijke ordening in de gemeente Hove