Inspraakavond rond de meerjarenplanning in Hove

De gemeente Hove organiseert in het kader van de opmaak van het meerjarenplan een inspraakavond. Hovenaars zijn welkom om te brainstormen over het beleid van de komende zes jaar. Enkele vragen die aan bod komen: Hoe graag woon je in Hove? Wat zijn de sterke punten van deze gemeente en wat kan beter? Welke thema’s zijn voor jou belangrijk?

“Eind dit jaar moeten gemeenten een nieuw meerjarenplan opmaken. Dit meerjarenplan 2020-2025 bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling voor de volledige periode van het meerjarenplan”, zegt schepen van Communicatie en Participatie Els Nelen-Pauwels. “Gemeentebesturen stippelen zo’n beleidsplan vaak uit binnen de muren van het gemeentehuis. Wij schrijven ons meerjarenplan in de eerste plaats voor de inwoners. Daarom krijgen de Hovenaars inspraak.

We stappen naar onze inwoners met de vraag waar we de komende zes jaar zeker werk van moeten maken. Uiteraard hopen we op een talrijke deelname en betrokkenheid van onze inwoners. Dit is voor hen tenslotte een unieke kans om mee het beleid te bepalen.” Het participatietraject start met een online enquête (eind september) en een brainstormavond op donderdag
10 oktober. Die avond schuiven inwoners aan tafel om mee na te denken en te discussiëren over vier thema’s: 2 thema’s die het schepencollege bepaalde rond communicatie en milieu en duurzaamheid en twee thema’s die de aanwezigen die avond zullen bepalen (keuze uit dienstverlening, vrijetijdsaanbod, onderwijs, gezondheid en toegankelijkheid, mobiliteit en ruimtelijke ordening). De brainstormavond vindt plaats om 19.30 uur in de zaal Da Capo aan de Lintsesteenweg 1A in Hove en alle Hovese inwoners zijn uiteraard welkom.

%d bloggers liken dit: