Installatie gemeenteraad in Lint is vlot verlopen

Ook in de gemeente Lint was er gisteren de installatie van de gemeenteraad en de eedaflegging. Van onze reporter ter plaatse Walter kregen we te horen dat er alles goed verlopen was. Ook de eedaflegging gebeurde in Lint vlot en zonder incidenten. Opmerkelijk is wel dat er hier meer vrouwelijke met 10 dan mannelijke met 9 gemeenteraadsleden de eed aflegden.

Het nieuwe college van Burgemeester en Schepen ziet er in Lint als volgt uit : Burgemeester blijft Harry Debrabandere van N-VA met verder in zijn bevoegdheid ondermeer : politie en veiligheid – brandweer – begraafplaatsen – burgerlijke zaken & dienstverlening – patrimonium –communicatie – burgerbetrokkenheid & begroting en feestelijkheden en evenementen. Eerste Schepen in Lint wordt Stanny Tuyteleers van CD&V die ondermeer zal instaan voor openbare werken – financiën – senioren en dienstencentrum.

Tweede Schepen is Alice Bruno van N-VA die zal instaan voor ondermeer Kinderopvang – jeugd – sport – onderwijs en cultuur. Derde Schepen wordt Rudy Verhoeven met als bevoegheden ondermeer Ruimtelijke ordening – mobiliteit – woonbeleid en stedenbouw.

En tenslotte is er vierde schepen Caroline Van der Heyden van CD&V met als bevoegdheid voorzitter bijzonder comité – milieu – duurzaamheid – ontwikkelingssamenwerking – sociaal beleid en welzijn.