Inwoners Edegem kunnen systeem voor verkeerstellingen lenen bij Groen

EDEGEM – In 330 Vlaamse straten volgen de bewoners met een kleine camera sinds kort de snelheid van alle auto’s die er passeren. Burgers hebben er een drukkingsmiddel in handen om te ijveren voor veiliger verkeer.

Gemeenteraadslid Jeroen Van Laer (Groen Edegem): ‘Metingen die auto’s, zwaar verkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers registreren, zijn noodzakelijk. Huidige tellingen zijn duur, beperkt in tijd en registreren zelden alle vervoerswijzen.’

‘Gelukkig is er nieuwe technologie die mogelijkheden biedt voor innovatieve meetmanieren op een continue, multimodale, fijnmazige en efficiënte wijze.’

Het is een telraam, dat deel uitmaakt van een citizen science¬onderzoek dat het studiebureau Transport & Mobility uit Leuven coördineert, samen met de vzw’s Mobiel 21 en Waanz.in.

Hun ¬camera’s voeren inmiddels metingen uit vanuit huizen in Leuven, Gent, Antwerpen, Schaarbeek, Waregem, Rumbeke en Borgloon.

Soms gebeurt dit op initiatief van het lokale bestuur, meestal op dat van een of meerdere bewoners. Voor 83 euro kan men zelf zo’n camera aanschaffen.

Vera Hans (Groen Edegem): ‘Wij hebben met eigen middelen een elektronisch telraam gekocht. We stellen dit graag ter beschikking aan inwoners die verontrust zijn over de leef-kwaliteit in hun straat.’

‘Het toestel levert top technologische en betrouwbare meetgegevens op rond het verkeer in de straat. Waardevol materiaal voor de Edegemnaars, Edegemse wijkcomités en het gemeentebestuur;

Van Laer: ‘We bieden dit elektronisch snufje aan voor Edegemnaars die verontrust zijn over het verkeer in hun straat. Onze telraamspecialist komt langs om het toestel te installeren. We volgen de resultaten mee op en ondersteunen de Edegemnaar om de vastgestelde metingen te bezorgen aan het gemeentebestuur. ‘

Hans: “De metingen alleen zijn niet het einddoel. Bedoeling is dat we het gemeentebestuur aan het werk zetten om de leef-kwaliteit in de Edegemse straten te verbeteren.’

Het toestel wordt bevestigd aan de binnenkant van een raam op één van de verdiepingen met zicht op de straat. Om de verkeerstellingsdata meteen te kunnen doorsturen naar de centrale databank moet het toestel continu via Wi-Fi verbonden zijn met het internet.

Omdat het toestel op elektriciteit werkt, is er ook een stopcontact in de buurt nodig.

In maart 2020 wil Transport & Mobility minstens 1 000 camera’s actief hebben in heel Vlaanderen. (EM / Foto Groen Edegem)

%d bloggers liken dit: