Inwoners van Boechout denken mee na over de toekomst

Het nieuwe schepencollege in Boechout houdt haar belofte om de inwoners mee te laten werken aan de nieuwe beleidsnota. Maandag 18 maart komen 144 mensen samen om te praten over de toekomst van Boechout, aan de ‘Toekomsttafels’. Burgemeester Koen T’Sijen is in de wolken: ‘Natuurlijk hoop je altijd op een grote opkomst, maar met 144 mensen, het maximum dat we kunnen ontvangen voor deze organisatie, zijn we heel tevreden. Een kleine week geleden moesten we de inschrijvingen al afsluiten. Fantastisch dat zoveel mensen willen meedenken over de toekomst van het dorp.’ Toch is dit niet de enige manier waarop burgers hun mening mogen geven, zegt schepen Kris Swaegers: ‘De proeven van de beleidsnota werd voorgesteld op de gemeenteraad en aan alle adviesraden. Via ons sociale buurtplatform Hoplr, waar 34% van onze gezinnen lid van zijn, hebben we de mensen ook bevraagd over een aantal stellingen uit de beleidsnota. Ook daar kregen we een grote respons op.  Tijdens de ‘Toekomsttafels’ wordt, de naam zegt het zelf, over de toekomst van Boechout gesproken. In wat voor een dorp willen de Boechoutenaren in de toekomst wonen? Onder leiding van een extern bureau gaan de deelnemers aan de slag rond vijf thema’s: Klimaat / Ruimte & Publiek Domein / Mobiliteit, Openbare Werken / Sociaal, gezond & solidair / Levendig dorp, en vrijetijdsbeleving. De Toekomsttafels vinden plaats op 18 maart in zaal De Sneppe, Sportpark Sneppenbos, Vremdesesteenweg 224, Boechout, vanaf 19 uur.