Inwoners van Mortsel beste leerlingen van Vlaanderen in verband met hergebruik

MORTSEL – OVAM streeft ernaar tegen 2022 elke persoon in Vlaanderen zeven kilogram goederen per jaar te laten hergebruiken. De inwoners van Nijlen, Duffel en Mortsel zitten al aan zeventien kilogram en zijn de absolute koplopers in ons landsgedeelte. Kontich volgt met veertien kilogram hergebruik op de tweede plaats, Hove is derde met twaalf kilogram.

Kringloopcentrum Opnieuw & Co is actief in deze gemeenten en leidt er het hergebruik in goede banen. Opnieuw & Co is ook werkzaam in de stad Lier en de gemeenten Lint, Boechout, Edegem en Ranst. In haar volledige werking realiseert Opnieuw & Co een hergebruik van veertien kilogram. De Kringwinkelsector zit aan een gemiddelde van vijf kilogram per inwoner. Opnieuw & Co toont dus aan dat de zeven kilogram die OVAM verwacht, zelfs kan worden verdubbeld.

Directeur Koen Goemans: ‘Wij zijn trots dat we met deze cijfers een nieuw record vestigen. Zowel het aantal ingezamelde kilo’s, onze verkoopcijfers als het aantal medewerkers zijn het voorbije jaar gestegen en dat is fijn werken. We zijn de burgemeesters en de gemeentebesturen van de gemeenten waar we actief zijn zeer dankbaar, net als alle OCMW’ s die bij ons mensen tewerk stellen. Uiteraard mag ik onze klanten ook niet vergeten te bedanken. We mochten er in 2018 bijna een half miljoen verwelkomen, dat is een stijging van 7,14 procent tegenover het jaar voordien. Zij zijn een zeer goede graadmeter om aan te tonen dat hergebruik in onze regio echt in de lift zit.’

Opnieuw & Co zamelde in 2018 in totaal 6 617 ton herbruikbare goederen in. Volgens een berekening van milieu-export René van Gijswijk van TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek) werd daarmee evenveel ton CO2-missie uitgespaard. De kringloopwinkels zorgen ervoor dat de levensduur van goederen met minstens de helft wordt verlengd. Behalve minder verbranding en dus CO2-emissie is ook minder productie van nieuwe goederen nodig (uit Science Guide, 10 juli 2008, titel artikel ‘Kringloop goed voor het klimaat’).

‘Uiteraard kan het altijd nog beter. Er gaan nog te veel goederen naar het containerpark, terwijl ze perfect een tweede leven kunnen hebben. Ik denk dan zeker aan meubels. We hebben een nieuwe meubelafdeling in onze pop-upwinkel in Lier, dus wij hebben er alvast genoeg plaats voor. Ook elektrische toestellen gaan nog te snel naar het containerpark. Daarnaast zijn er meerdere organisaties die textiel inzamelen, dus niet alles komt naar ons. Bij het textiel dat bij ons komt weet je zeker dat het dient voor lokaal hergebruik. Bij de meeste andere inzamelingen wordt het textiel naar het buitenland getransporteerd en dan verlies je het lokale en milieuvriendelijke aspect van hergebruik.’ (EM)

%d bloggers liken dit: