Inwoners van onze provincie kregen onterecht brief om belasting te betalen

ANTWERPEN – Zo’n 14 000 inwoners van de provincie Antwerpen hebben deze week onterecht een herinneringsbrief ontvangen om hun provinciale belasting voor gezinnen te betalen. Door een technische fout werd hun betaling niet als dusdanig herkend, ook al is die wel degelijk uitgevoerd en door de provincie ontvangen. De betrokkenen hoeven niet te reageren. Het provinciebestuur verontschuldigt zich voor het ongemak.

In maart viel bij zo’n 665 000 gezinnen in de provincie Antwerpen het aanslagbiljet voor de jaarlijkse provinciale belasting voor gezinnen in de brievenbus. Wie niet binnen de twee maanden betaalde, ontving deze week een herinneringsbrief. Het gaat om in totaal 73 000 gezinnen. Uit nazicht blijkt echter dat 14 000 geadresseerden deze herinneringsbrief ten onrechte hebben ontvangen. Zij hadden immers het verschuldigde bedrag al overgemaakt en die overschrijving is ook bij de provincie toegekomen.

Maar door een technische fout is die betaling niet herkend door het geautomatiseerde systeem dat zorgt voor de verzending van de herinneringsbrieven. De precieze oorzaak van deze fout wordt nog onderzocht. Wie onterecht een herinneringsbrief heeft ontvangen, hoeft niet te reageren. Alle betalingen worden onderzocht. Wie nog niet heeft betaald, zal later een tweede herinneringsbrief ontvangen. Wanneer alles wel in orde is, volgt er uiteraard geen brief meer.

Wie als gevolg van een onterechte herinneringsbrief voor een tweede keer heeft betaald, zal het bedrag automatisch teruggestort krijgen. Wie tot slot zijn provinciebelasting nog niet heeft betaald, wordt verzocht om dit zo snel mogelijk te doen.

Wie vragen heeft over zijn betaling, kan die verzenden naar belastingen@provincieantwerpen.be of elke werkdag van negen tot twaalf uur bellen naar 03 240 53 46. (EM)

%d bloggers liken dit: