Jaagpad vernieuwd tussen Duffel en Lier

Op initiatief van de Vlaamse Waterweg wordt het jaagpad op de rechteroever van de Beneden-Nete tussen Duffel en Lier – dat in slechte staat verkeerde – momenteel vernieuwd. De werken verlopen in twee fasen en betreffen zowel de fundering als de wegbedekking. Eind april gingen tussen de G. Van der Lindenlaan in Duffel en het PIME in Lier voorbereidende grondwerken van start. Langs landszijde werd het talud van de dijk aangevuld, zodat een stevig fundament voor het jaagpad werd aangelegd. Begin mei werd een aanvang genomen met het plaatsen van nieuwe betonboorden tussen de Gemeentestrata in Duffel en de Ouderijstraat in Lier over een afstand van 4 kilometer. Tijdens de werken is voor de fietsers en de wandelaars een omleiding via de Mechelsesteenweg voorzien.

%d bloggers liken dit: