Jaxijozi opent in maart nieuwe kinderopvang in Zwaluwnest

In 2021 centraliseerde Edegem de vrijetijdsdiensten in het nieuwe VTC Kruispunt. Zo kwam er in het gebouw Zwaluwnest in de Drie Eikenstraat extra ruimte vrij. “De nood aan inkomensgerelateerde kinderopvang is groot”, vertelt bevoegd schepen Albert Follens. “Daarom gingen we via een lastenboek op zoek naar een partner die in de ruime voormalige kantoorruimte van de jeugddienst extra opvangplaatsen kon realiseren.”

“Het Zwaluwnest huisvest momenteel een polyvalente zaal (met peuterspeelpunt en ruilwinkel), het consultatiebureau van Kind en Gezin, een gezinsopvang voor 0 tot 3 jaar, de buitenschoolse kinderopvang van vzw Koraal, het filiaal van de kunstacademie en ons Huis van het Kind en Jongere”, gaat schepen voor patrimonium Lawrence Vancraeyenest verder. “Het was dus een logische piste om de vrijgekomen ruimte te reserveren voor een andere, aanvullende kindgerichte dienst. We schreven een lastenboek uit en de keuze viel op Jaxijozi, die eerder langs de Mechelsesteenweg een kinderopvang uitbaatte.”

“Uit de cijfers van Kind en Gezin en het Agentschap Opgroeien blijkt dat er in Edegem nood is aan bijkomende plaatsen voor kinderopvang. De cijfers toonden dat er in het derde kwartaal van 2021, 726 kinderen tussen 0 en 3 jaar in Edegem woonden. Dit terwijl er slechts 326 opvangplaatsen zijn ofwel 44,90 plaatsen per 100 kinderen”, legt schepen Follens uit. “Uit de verdeling per klasse inkomenstarief blijkt dat 33% van de ouders meer dan 20 euro per opvangdag betalen. Er is dus ook een duidelijke nood aan inkomensgerelateerde opvangplaatsen.”

Jacijozi opent op zaterdag 25 maart 2023 en heeft plaats voor 36 kinderen. 19 van de 36 opvangplaatsen zijn inkomensgerelateerd. Ze zijn ook nog op zoek naar bekwame kinderbegeleid(st)ers.

%d bloggers liken dit: