Kanunnik Davidlaan en Begijnhofstraat worden fietsstraat in Lier

LIER – In het vorig jaar door de gemeenteraad goedgekeurde Fietsbeleidsplan 2017- 2023 is één van de belangrijke pijlers het omvormen van goed uitgekozen straten tot fietsstraat . Op deze manier wil men de trage weggebruiker meer kansen geven om zich veilig en vlot te mengen met het andere verkeer. In een historisch stadscentrum als dat van Lier, waar de ruimte beperkt is en daardoor onder druk staat, is dat zonder meer een uitdaging. In samenwerking met de mobiliteitsraad werd een niet-limitatieve lijst samengesteld met straten die hiervoor in aanmerking komen.

Men kiest voor een gefaseerde uitrol van de invoering. De Kanunnik Davidlaan is een straat met veel fietsverkeer, zowel vanuit de binnenstad als vanaf de stadsvesten, door de aanwezigheid van twee grote secundaire scholen. Ze maakt als sluitstuk deel uit van een belangrijke fietsdiagonaal doorheen de binnenstad. Om die laatste reden is het logisch dat als de Kanunnik Davidlaan als fietsstraat wordt ingericht, ook de hele Begijnhofstraat dezelfde ingreep ondergaat.

Op die manier ontstaat er een gunstige trage verbinding tussen de Grote Markt en de schoolomgeving langs de stadsvest. Tijdens een bewonersvergadering op 2 oktober 2018 werd het totaalconcept (Kanunnik Davidlaan en Begijnhofstraat samen) positief onthaald. De inrichting als fietsstraat zal op het einde van het schooljaar geëvalueerd worden.

%d bloggers liken dit: