Kinderboerderij Rivierenhof wordt eerste levend Erfgoedhof uit de provincie

DEURNE – Het Levend Erfgoedhoflabel wordt uitgereikt aan een Levend Erfgoedhof dat werkt aan het behoud van oorspronkelijke rassen. De bekroonden houden erfgoeddieren op een manier die tot voorbeeld, promotie en inspiratiebron kan dienen voor geïnteresseerden. Zij zijn ambassadeurs naar wie kan worden verwezen om overal te velde te kunnen kennis maken met ons Levend Erf-goed. Momenteel zijn vijf Levend Erfgoedhoven erkend: twee uit West-Vlaanderen, één uit Limburg, één uit Vlaams Brabant en nu Kinderboerderij Rivierenhof als eerste in die provincie Antwerpen.

Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA, rechts op de foto): ‘Al sinds 1975 zet de Kinderboerderij Rivierenhof in op lokale bedreigde landbouwrassen. Zo lopen er al een hele tijd een Belgisch trekpaard, een Belgisch warmbloedpaard en een Kempens rund rond. Je kan hier ook een kudde Kempense schapen, een toom Mechelse hoenders en Rode Ardenner kalkoenen bewonderen. In het provinciaal bestuursakkoord staat dat we willen verbinden: in tijd, in roerend, onroerend en levend erfgoed.’

‘Het betreft hier streekgebonden genetisch patrimonium. Het is niet omdat iets authentiek is dat het oud en antiek is. Door het behalen van dit label zal de Kinderboerderij nog meer inzetten op erfgoedrassen. Zo zijn er nu recent ook Mechelse kalkoenkoppen (zie foto) en Antwerpse baardkrielen – een kippen-ras – te zien en in de toekomst hopen we Kempense geiten en Antwerpse smierels – een duiven-ras – op het erf te mogen verwelkomen.’

Eveline Sierens, teammanager publiekswerking van de provinciale groendomeinen regio Antwerpen: ‘Het in stand houden van deze veelal zelden geworden rassen gebeurt door ermee te kweken, ze terug in te zetten voor bijvoorbeeld natuurbegrazing en mensen uitdrukkelijk opnieuw met de erfgoeddieren in contact te brengen. Dit is een prachtige kans om een nieuwe bladzijde toe te voegen aan het zeer boeiende erfgoedverhaal van het Rivierenhof. Bedoeling is om te gaan kweken. Het warmbloedpaard is al drachtig en we hopen ook een broedmachine aan te kopen. Vooraleer het een kinderboerderij werd hoorde de boerderij toe aan de hiernaast gelegen school maar ze bestond al in de achttiende eeuw.’

De kinderboerderij is vrij toegankelijk van zondag tot en met donderdag tussen 13 en 17 uur. Vorig jaar kwamen er 30 000 bezoekers over de vloer, waarvan 12 000 schoolkinderen. Men kan er niet alleen een 50-tal dieren bekijken, bovendien is er een mesthoop, een speelbos, een wilgendoolhof en een mest- en composthoop. Er werken vijf boeren en negen educatoren, samen met een 35-tal vrijwilligers.

Jan Martens, voorzitter van Steunpunt Levend Erfgoed vzw, links op de foto: ‘Na meer dan 25 jaar sensibiliseren, uitbouwen van een ledenstructuur – we hebben momenteel 12 000 betalende leden – en bekendmaken van de problematiek was voor SLE de tijd aangebroken om de inspanning te verduurzamen in een netwerk van partners: de Levend Erfgoedhoven. Iedereen of elke organisatie of onderneming die dieren van lokale inheemse rassen fokt of houdt, kan het label aanvragen. Wij werken voor het behoud van wat er nog is want door ver doorgedreven industrialisatie en specialisatie in de landbouw is er een genetische verschraling waardoor slechts enkele gespecialiseerde, hoogproductieve rassen overblijven. (EM)

%d bloggers liken dit: