Kinderkerkhof moet plek worden voor troost en rust

BOECHOUT – Gesprekken met ouders die een kind hebben verloren, hebben mee als inspiratie gediend om een aantal veranderingen door te voeren op het kerkhof in de gemeente Boechout.

“In het voorjaar gaan we de omgeving van het kinderkerkhof opnieuw aanleggen. We willen er een aparte plek van maken met zitbanken en veel groen. We gaan ook een sterretjesweide maken om overleden kinderen te gedenken,” vertelt Koen T’ Sijen. “De gemeente zal kunstenaar François Blommaerts uit de Appelkantstraat vragen om een beeld te ontwerpen voor de sterretjesweide, een beeld dat rust en troost kan brengen. Ook ervaren we dat meer en meer mensen ervoor kiezen om na hun overlijden uitgestrooid te worden en dat onze huidige strooiweide te klein wordt. Daarom maken we een nieuwe weide, met gedenkzuil en een sokkel in graniet om een urne op te plaatsen. De totale investering wordt geraamd op 33.150 euro,” zegt de burgemeester.

“De open afvalbakken aan de ingang van het kerkhof gaan weg. Een nieuwe afvalcontainer wordt geplaatst ter hoogte van de Grensstraat . Zo kunnen we extra parkeerplaatsen maken en gaan we sluikstort en geuroverlast voor buurtbewoners tegen.Aan de inkom heeft onze groendienst al nieuwe laanbomen aangebracht om de toegang tot het kerkhof te verfraaien. Om putten en slijk te vermijden op de vele weggetjes tussen de graven, zullen de paadjes worden ingezaaid met gras dat zeer kort wordt afgereden,” sluit schepen van milieu Mik Renders aan.

“In de volgende legislatuur is het de bedoeling een overheidsopdracht uit te schrijven om ook een overdekte bezinnings- en rustplaats te creëren. Daar kan dan afscheid genomen worden. De plek kan ook dienen voor bezoekers aan het kerkhof. Het huidige bestuur denkt ook nog aan de aanleg van een natuurbegraafplaats, waar men biologisch afbreekbare urnen kan begraven tussen de bomen. Daarnaast loopt er een dossier om klinkers te leggen op de hoofdweg en het ronde punt op de begraafplaats van Vremde en om de andere wegen met gras in te zaaien,” sluit schepen Mik Renders af in de gemeente Boechout.