Kinderopvang De Marbollen uit Lint creëert 100 nieuwe plaatsen

LINT – Kinderopvang De Marbollen aan de Van Putlei in Lint bestaat twintig jaar. Dat werd vrijdag gevierd (zie foto). Op dit ogenblik heeft men twee opvanglocaties. Daar komt in september nog een derde bij, in de Vrije Basisschool Mater Christi aan de Statiestraat, waar 100 kindjes terecht zullen kunnen.

Op 1 september 1998 werden de eerste kinderen verwelkomt in De Marbollen. Coördinator Leen Voorspoels: ‘We zaten toen nog op de Duffelsesteenweg. Zes halftijdse begeleiders en één parttime coördinator waren aanwezig om 45 kinderen voor en na schooltijd en op vakantiedagen een aangename vrije tijd te bezorgen. Al vlug werd het aanpalende huis aangekocht en aangepast. Dit voormalig winkelpand werd echter ongeschikt verklaard door de bevoegde brandweercommandant. In december 2002 konden we uitwijken naar onze huidige locatie in wat daarvoor een wijkschooltje was. Gelukkig hebben we dat helemaal kunnen omtoveren in een groene ruimte.’

In 2005 trad Leen in dienst. ‘In 2010 werd het team versterkt met vier halftijdse doelgroep-medewerkers die vanuit het generatiepact werden tewerkgesteld. Het is een maatregel die de overheid invoerde om laaggeschoolden kansen te geven op de arbeidsmarkt maar die na dit jaar verdwijnt. Ik kreeg een voltijdse functie en er werd een jobcoach aangesteld waardoor de capaciteit kon worden opgetrokken naar 55 kinderen. We hadden steeds meer nood aan plaatsen. Lint telt een pak jonge gezinnen. Bovendien valt het me op daar hier heel veel kinderen uit andere gemeenten naar school gaan. Gelukkig besefte schepen Alice Bruno (N-VA) en het voltallige gemeentebestuur dat er extra investeringen moesten gebeuren. Zo kwam er in 2014 een bijkomende, gemelde, opvang in bassischool De Wilg aan het Eikhof. Dit is een opvang waarvoor men geen subsidies krijgt. Groot voordeel was dat we over een eigen speellokaal beschikten en dat we ook gebruik kunnen maken van buitenterreinen van de lagere school en dit ook nu, tijdens de schoolvakantie. Daar kunnen 75 kinderen terecht.’

Op 1 september wordt gestart met een tweede gemelde opvang. ‘Die biedt plaats aan nog eens 100 kindjes. Ons team bestaat uit dertien parttime begeleiders, één fulltime begeleider, een deeltijdse administratieve hulp, een jobcoach en een netwerkmedewerker, die eigenlijk een brug slaat tussen de speelpleinwerking en de kinderopvang. Tijdens de vakantieperiode vangen we 70 kindjes uit de kleuterschool en het eerste leerjaar op en zijn er 60 die deelnemen aan de speelpleinwerking De Knoert. Op beide plekken is het mogelijk om kinderen voor één dag in te schrijven al moeten we in de opvang veel ouders teleurstellen.’

De Marbollen is fier op zijn open speelaanbod. ‘Dit wil zeggen dat kindjes zelf hun activiteit kunnen kiezen. Spelen gebeurt in de vrije tijd. Dat betekent dat ze er plezier aan moeten beleven. Verschillende collega’s zijn al komen kijken hoe wat dat aanpakken. Er is bijvoorbeeld geen drankbedeling. De kinderen mogen de hele dag zelf water nemen en we kijken erop toe dat vooral de allerkleinsten dit zeker doen. Verder zijn er tijdens de vakantie twee uitstappen gepland. In juli zijn we naar het Sprookjesbos in Westerlo geweest en op 10 augustus is er in de voormiddag een zoektocht op de Kesselse Heide. In de namiddag trekken we naar speeltuin De Kloek in Grobbendonk.’ Meer info: www.lint.be, zoekterm De Marbollen. (EM/Foto gemeente Lint)