Klimaatambitie ver zoek bij Lintse coalitie zegt men bij het Kartel Groen-Sp.a. Het gemeentebestuur reageert.

LINT – In ons regionieuws van maandag brachten we het probleem rond de statiegeldalliantie die in Lint werd weggestemd door het huidige bestuur van N-VA en CD&V. Maar het gemeentebestuur wil bij monde van milieuschepen Caroline Van der Heyden hierop reageren. 

Het gemeentebestuur van Lint vindt de strijd tegen zwerfvuil cruciaal! Het kost de gemeente veel geld om alles op te kuisen en het ontsiert het straatbeeld en de natuur. Zwerfvuil is een reël probleem, daar bestaat geen discussie over. Daarom heeft het gemeentebestuur dit punt dan ook opgenomen in het bestuursakkoord en zullen we als gemeente op verschillende punten inzetten om de hoeveelheid zwerfvuil naar beneden te brengen.

–        Sensibilisatie blijft cruciaal. Er moet een gedragsverandering komen van binnenuit. Hierbij zullen de scholen betrokken worden. De jeugd is onze toekomst en zal het goede voorbeeld moeten geven, zoals ze nu ook al doen in de strijd tegen de klimaatverandering.

–        Een goed beleid rond openbare vuilbakken is ook zeer belangrijk. Afval trekt afval aan.

–        Er zal handhavend moeten worden opgetreden zodat vervuilers die worden betrapt, ook kunnen gestraft worden.

–        Daarom heeft onze gemeente zich vorige week al kandidaat gesteld voor een coachingstraject van mooimakers. Met dit coachingstraject zullen we een effectief en efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid uitbouwen en implementeren.

In de zoektocht naar oplossingen voor het zwerfvuilprobleem gaan inderdaad stemmen op om een statiegeldsysteem in te voeren op drankverpakkingen.

We moeten hierbij natuurlijk voor ogen houden hoe het statiegeldsysteem het zwerfvuilprobleem gaat oplossen. Als dit kan bewezen worden, dan zal er geen twijfel over bestaan om het in te voeren. De vraag kan gesteld worden of bij landen die reeds een hoog recyclagecijfer hebben zonder een statiegeldsysteem, de invoering van dit duur systeem wel nuttig is. In België is de inzameling van drankverpakkingen al vergelijkbaar met landen als Duitsland, Finland en Noorwegen, die wel over een statiegeldsysteem beschikken. De enorme kost (die kan oplopen tot tientallen miljoenen) weegt dan niet meer op tegen de kleine extra stap voorwaarts.

Een tweede heel belangrijk punt is dat drankverpakkingen slechts een fractie vormen van het zwerfvuil dat onze straten ontsiert. Plastic zakken, sigarettenpeuken, etensresten en papiertjes maken er evengoed deel van uit. En dan hebben we het nog niet over het regelrechte sluikstorten: hele vuiliszakken die in beken worden gegooid, afgedankte meubels, matrassen, tot zelfs bouwafval en puin. Het lijkt dan ook erg onwaarschijnlijk dat een statiegeldsysteem op drankverpakkingen de hoeveelheid zwerfvuil drastisch zal doen dalen of de opruimkosten significant zal reduceren.

De Vlaamse Overheid heeft dan ook beslist in zijn verpakkingsbeleid en zwerfvuilbeleid 2.0 om statiegeld nog niet in te voeren. Er zullen eerst metingen worden uitgevoerd omdat er heel wat discussies en interpretaties bestaan over cijfers en er vandaag de dag geen duidelijke metingen werden uitgevoerd. Er worden hoge recyclagedoelstellingen opgelegd. De sector wil deze doelstellingen halen door de invoering van een P+MD zak, waarin ook alle plastic verpakkingen kunnen ingezameld worden. Indien de doelstellingen niet worden gehaald, worden fikse boetes opgelegd. Eind 2023 zal opnieuw geëvalueerd worden. Indien de doelstellingen nog steeds niet gehaald worden, zal de sector gevraagd worden om statiegeld te organiseren of een veralgemeend beloningssysteem in te voeren. Bovendien wordt ook ingezet op het overbodig gebruik van verpakkingen te vermijden en het gebruik van milieuvriendelijke verpakkingen (zoals biodegradeerbare) te stimuleren. Producenten die verpakkingen op de markt brengen moeten vandaag al een bijdrage betalen om deze verpakkingen te recycleren. Deze ‘groene punt’ bijdrage zal nog meer gedifferentieerd worden waardoor producenten die verpakkingen op de markt brengen die slecht inzamelbaar en recycleerbaar zijn, meer moeten betalen.

Wij menen als gemeentebestuur dat hiermee de zwerfvuilproblematiek vanuit Vlaanderen wel degelijk wordt aangepakt en dat het invoering van statiegeld niet DE oplossing zal betekenen.  Het toetreden tot de statiegeldalliantie wordt vandaag de dag eerder gezien als een statement dat er iets moet worden gedaan aan de zwerfvuilproblematiek. Daar staan wij als gemeente ook volledig achter! Wij willen ook dat er iets aan gebeurt. Zwerfvuil is een complex probleem. Eenvoudige oplossingen bestaan niet. We moeten blijven inzetten op een duurzame gedragsverandering – zoals die ook verwezenlijkt is voor het sorteren van afval. Daarvoor is een brede aanpak nodig. Een combinatie van acties die elkaar versterken: sensibilisering van de bevolking om geen afval weg te gooien, preventieplannen bij bedrijven om minder verpakkingen te creëren, opkuiscampagnes zoals we in Lint hier al uitvoeren, ook dankzij gemotiveerde burgers en verenigingen, handhaven waar nodig en kennis vergaren om te blijven vooruitgaan.

%d bloggers liken dit: