Klimaatambitie ver zoek bij Lintse coalitie

Op 26 februari 2019 diende het kartel Groen-sp.a Lint het voorstel in om als gemeente toe te treden tot de statiegeldalliantie. Dit voorstel werd door het nieuwe bestuur (N-VA en CD&V) weggestemd. “We zijn teleurgesteld in het gebrek aan klimaatambitie bij de coalitie zeggen nu beide partijen in het Kartel. Het was Kristin Goossens, lid van de fractie Groen, die het voorstel indiende. “Dat zowel n-va, CD&V en Open VLD het voorstel verwierpen is een pijnlijke zaak”, zegt Kristin. Het betoog van Lints schepen van milieu Caroline Van der Heyden deed de wenkbrauwen fronsen. Ze betwist dat het nieuwe systeem het gewenste resultaat zou hebben en verwees naar de bestaande zwerfvuilacties die het probleem moeten oplossen. Nochtans is haar partij op Vlaams niveau wel voorstander. Daarnaast heeft Groen-sp.a ook kritiek voor de n-va. “De n-va beloofde in haar verkiezingscampagne te investeren in een duurzame toekomst. Deze beslissing is alvast geen stap in de goede richting”. Door het verwerpen van het voorstel blijft Lint eenzaam naast Hove, Boechout, Kontich, Edegem en Mortsel staan, die wel reeds aangesloten zijn bij de Statiegeldalliantie. “Wij geloven dat een uitbreiding van het statiegeldsysteem de Vlaming ten goede zal komen. Het is niet enkel één van de antwoorden voor het zwerfvuilprobleem, tevens is dit een stap dichter richting een circulaire economie”, aldus Kristin van Groen-sp.a Lint. Die circulaire economie is ook uitdrukkelijk ingeschreven in het nieuwe bestuursakkoord, hetgeen de houding van het bestuur alleen maar meer onbegrijpelijk maakt. Groen-sp.a Lint zal het groene geweten van de gemeenteraad blijven. “We hopen dat onze klimaatambitie aanstekelijk is en het bestuur, ondanks deze slechte start, samen wil werken aan een menselijk, eerlijk en gezond Lint”.

%d bloggers liken dit: