Kontich maakt tijdens deze legislatuur van verkeersveiligheid een prioriteit

KONTICH – Tijdens een ronde door de gemeente legt het college van burgemeester en schepenen van Kontich haar zesjarig strategisch Meerjarenplan voor, waarbij het de bedoeling is dat de inwoners erin participeren. Aanstaande maandag komt men langs in het Berkenhof in Waarloos, dinsdag in zaal Pronkenborg in Kontich-Kazerne en gisteravond maakten een 60-tal geïnteresseerden kennis met de doelstellingen tijdens de informatieavond in het Sint-Ritacollege.

Het plan oogt indrukwekkend en ambitieus. Te ambitieus misschien? Burgemeester Bart Seldeslachts (zie foto): ‘Dat denk ik niet. We hebben 155 doelstellingen waarvan er 76 worden geagendeerd op de gemeenteraad. Zes jaar geleden hadden we er 272. Daarvan is 70 procent gerealiseerd. Alles verwezenlijken is uiteraard een utopie maar het moet wel het streefdoel zijn.’

Duidelijk is dat verkeersveiligheid een prioriteit is. Tijdens de uitgebreide vragenronde na afloop bleek ook dat dit het meest leeft onder de burgers. Seldeslachts: ‘We gaan uitgebreider controleren maar wel in functie van verkeersveiligheid. Er komen meer snelheidscontroles en vooral, we gaan daar ook meer over communiceren. Nu is de perceptie dat dit te weinig gebeurt maar iemand die een boete krijgt gaat daar op café uiteraard niet over opscheppen. Daarom gaan wij die cijfers naar buiten brengen.’

‘Bovendien gaan we snelheidsovertredingen binnen de zones 30 en 50 met een GAS-boete bestraffen. Nu kan dat nog niet. Momenteel worden al die die pv’s door het parket verwerkt en die zijn onderbemand. Uiteraard zijn die boetes geen prioriteit voor hen en tenslotte zijn ook de opbrengsten ervan niet voor ons. Vanaf het moment dat de Vlaamse regering het licht op groen zet – en ik hoop dat dit zeer vlug gebeurt – kunnen wij die gelden zelf innen en ze aanwenden voor eigen gebruik. Er komen ANPR- en vaste camera’s, ook om het zwaar verkeer uit het centrum te weren.’

Schepen Willem Wevers (N-VA): ‘Onze voetpaden liggen er ronduit slecht bij. We gaan die stap voor stap her-aanleggen en kunnen dan, waar mogelijk, ook wegversmallingen aanbrengen wat de snelheid afremt. Dat kan ook door het plaatsen van bloembakken bijvoorbeeld. Wij zijn een gemeente met 5 000 scholieren. Alleen Sint-Rita al telt er 1 500. Daarvan gaat 90 procent met de fiets naar school. Daarom is het ook nodig dat er meer fietspaden komen. We voorzien elf miljoen euro voor openbare werken. Dat is niet niks. Uiteraard gaan we heel Kontich niet tegelijkertijd opengooien. Elke straat wordt doorgelicht. Soms kan ook de vraag worden gesteld of er op een bepaalde plaats wel nood is aan een fietspad in elke richting. In overleg met de ouders van verongelukte kinderen én uiteraard met de schooldirecties werken we verder aan het veiliger maken van de schoolomgevingen.’

Seldeslachts: ‘Ik krijg heel veel klachten over snelheidsduivels die zelfs in doodlopende straten te hard rijden. Er moet dus ook een mentaliteitsverandering komen. Ik beschik over tien wijkagenten. Die kunnen niet overal zijn. Daarom hadden we een subsidie voorzien voor scholen die verkeersbegeleiders een opleiding lieten volgen. Jammer genoeg kwam er geen respons. Volgende week zit ik opnieuw rond de tafel met hen en wordt dit een prioriteit zodat we onze agenten kunnen inzetten op de invalswegen naar de scholen.’ (EM)

%d bloggers liken dit: