Kontichse burgemeester en schepenen nemen deel aan handhavingsweek

KONTICH – Tijdens de week van de handhaving vraagt het gemeentebestuur van Kontich verhoogde aandacht voor sluikstort en zwerfvuil door overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen (sociale controle opvoeren), overtreders te beboeten en positieve acties van burgers positief te waarderen.

Tijdens de week van de handhaving (van maandag 30 september tot zondag 6 oktober) zullen de burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) (zie foto) en schepenen van Kontich en politie HEKLA de schoolomgevingen bewandelen. Dat zal gebeuren aan het Sint-Ritacollege, het Sint-Jozefinstituut, het VTI Kontich, het Skateterrein , de Sint-Montfortschool en de Sint-Michielsschool.

Men benadert handhaving in de ruime zin van het woord. Men richt zich niet enkel op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle.

Men wil dat burgers ervaren dat op het openbaar domein niet zomaar afval kan worden achtergelaten, door eigenaarschap, aanspreken op foutief gedrag, zichtbaar opruimen …. Hierdoor wil men de slagkracht van de gemeenschappelijke inspanningen maximaliseren.

Zwerfvuil en sluikstorten kost de lokale en andere overheden handenvol geld dat beter nuttig kan worden besteed. Ook de milieu-impact is niet gering, denk maar aan de plastiek soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt.

Al het materiaal dat in zwerfvuil en sluikstorten belandt is bovendien verloren voor recyclage. Tenslotte storen burgers zich er heel erg aan. Lokale overheden krijgen hier veel klachten over, het frustreert diegenen die het goed doen en het draagt bij aan het onveiligheidsgevoel.

In Kontich vinden drie activiteiten plaats in het kader van de Handhavingsweek: op donderdag 3 oktober om 13u30 is er een zwerfvuilactie aan Basisschool De Schans aan de Kruisschanslei. Op zondag 6 oktober begint om 9 uur Operatie Waarloos Mooimaken op het Basketplein aan de Beekboshoek en om 16 uur Operatie Proper aan Huize Iris aan de Reepkenslei.

Verder ontvangt de Gemeenschapsschool De Schans een cheque ter waarde van 795 euro. Die zal worden overhandigd aan Juf Katrien Gijsels, trekker van de Operatie Proper. De beloning kan worden gebruikt voor een duurzame aankoop.

Nog in het kader van Operatie Proper van de Mooimakers campagne heeft Huize Iris een beloning van 150 euro tegoed voor het opruimen van zwerfvuil in de gemeente Kontich. Die wordt overhandigd op 6 oktober, de dag dat Huize Iris ook hun 40-jarig bestaan viert. (EM)

%d bloggers liken dit: