Koop een aandeel en investeer mee in het zonnedak op sporthal De Witte Merel

LINT – Energiecoöperatie ZuidtrAnt legt in samenwerking met het gemeentebestuur van Lint een zonnedak op de nieuwe sporthal van OC De Witte Merel. Het zonnedak produceert groene stroom die de gemeente aan een goedkoop tarief kan afnemen, dit gedurende twintig jaar, aan een vaste prijs. Na die periode wordt de installatie eigendom van de gemeente en krijgt Lint gratis stroom. Goed voor de gemeente, zo is men niet meer afhankelijk van de prijsstijgingen van elektriciteit en houdt men de uitgaven onder controle. Het zonnedak wordt geplaatst voor het einde van dit jaar.

Een energiecoöperatie is een initiatief van burgers die zich samen inzetten voor duurzame energie. Energiecoöperaties voeren met bewoners, lokale besturen en bedrijven energieprojecten uit. Het draait rond energiebesparing en investeringsprojecten in duurzame energie uit hernieuwbare energiebronnen. Energiecoöperatie ZuidtrAnt werkt volgens directe burgerparticipatie. Dit wil zeggen dat inwoners een aandeel kunnen kopen en hierop een dividend krijgen bij winst van de coöperatie. Met deze middelen investeert ZuidtrAnt in projecten. In de jaarlijkse algemene vergadering heeft elke aandeelhouder een stem en kan zo mee beslissen. Iedereen kan tot tien aandelen van 100 euro per stuk aankopen. De sporthal zelf wordt trouwens ingehuldigd op zondag 30 september. Vanaf 18 uur vindt sportlaureatenviering plaats, gevolgd door de officiële opening met verscheidene demo’s .

Het gaat om een installatie van ruim 44 kWp, oftewel een investering van zowat 62 000 Euro. ZuidtrAnt staat voor een voorzichtig en doelgericht investeringsbeleid.

De cvba waakt erover te diversifiëren in zijn gefinancierde projecten (qua technologie, profiel projecteigenaar,…) en verkiest doelbewust om in eerste instantie meerdere kleine projecten te financieren boven één groot project. ZuidtrAnt eist ofwel garanties, ofwel een controle in het projectbeheer om de terugbetaling van de financiering zo maximaal mogelijk te garanderen.

Met het kapitaal van de burgers financiert ZuidtrAnt projecten in duurzame energie en energie-efficiëntie in Berchem, Mortsel, Kontich, Wilrijk, Edegem, Boechout, Hove, Lint,… ZuidtrAnt selecteert de te financieren projecten volgens een uitgebreide criterialijst:

technische en financiële analyse van het project, analyse van het reglementair kader en eventuele wijzigingen van de regelgeving, risico- en sensitiviteitsanalyse van variaties ten gevolge van de economische context, aanwezigheid van andere financieringsinstellingen (bank, derde partij investeerder) en/of eigen middelen, garanties en/of modaliteiten van de controle, ethiek van de projecteigenaar, interesse van de projecteigenaar voor een financiering door burgers en potentieel en reproduceerbaarheid.

Wie wil aansluiten surft naar www.zuidtrant.be en klikt op ‘aandeel kopen’. Bezorg je gegevens en zodra de overschrijving in orde is, sta je in het aandelenregister. Je wordt dan op de hoogte gehouden van alle projecten en uitgenodigd op de algemene vergadering. Je kan ook een aandeel aan vrienden of familie geven. (EM)

*Meer info: info@zuidtrant.be