Lawrence Vancraeyenest (N-VA Edegem): ‘Jongeren kansen geven om te groeien’

EDEGEM – Edegem telt net iets meer dan 22 000 inwoners maar staat toch al geruime tijd op de politieke landkaart. Ooit was het de woonplaats van de populairste Belgische politicus, toen CVP-er Leo Tindemans. De politieke tijden zijn veranderd. De N-VA heeft er nu de absolute meerderheid en twee van haar mandatarissen (burgemeester Koen Metsu en gemeenteraadsvoorzitter Philippe Muyters) spelen een belangrijke rol op nationaal vlak. Zij hebben ondertussen het gezelschap gekregen van Lawrence Vancraeyenest, schepen en Jong N-VA voorzitter: hij is een West-Vlaming die, door zijn studies, in de Zuidrand is beland.

‘Ik studeerde aan de UAntwerpen en voelde mij daar al bijzonder geëngageerd. Zo was ik onder meer voorzitter van de Associatiestudentenraad en zat ik in het bestuurscollege. Omdat ik iedereen moest vertegenwoordigen kon ik het me niet veroorloven een partijkaart te hebben, al voelde ik me wel al liberaal-conservatief en Vlaams-nationalistisch. Toen mijn mandaat in 2010 afliep heb ik me uiteindelijk een lidkaart van de N-VA aangeschaft.’
Vancraeyenest liep school aan het bekende Klein Seminarie in Roeselare en bracht zijn jeugd door in Izegem. ‘Nadien zijn we verhuisd naar Oostkamp. Toen ik te horen kreeg dat de N-VA een nieuwe jongerenafdeling wou oprichten in de regio, heb ik me aangemeld en in geen tijd promoveerde ik van penningmeester tot voorzitter. Zo kwam ik in contact met Jong N-VA nationaal, waar ik in 2013 tot algemeen secretaris werd verkozen.’

Op het einde van de bestuursperiode werd hij regiocoördinator voor de Zuidrand. ‘Na mijn studies ben ik terug een jaar naar West-Vlaanderen getrokken maar mijn sociaal leven speelde zich af in Antwerpen. Ik kocht een appartement in Edegem en verbleef tijdens de bouw ervan bij mijn zus in Leuven. Eind 2012 ben ik dan definitief in Edegem terecht gekomen. In 2017 contacteerde het bestuur van Jong N-VA mij met de vraag of ik niet terug een nationaal mandaat wou opnemen en dat heb ik gedaan. Ik hield me eerst vooral bezig met vorming, maar werd enige tijd later ondervoorzitter. Toen voorzitter Tomas Roggeman naast schepen in Dendermonde ook verkozen werd tot kamerlid, heeft onze algemene vergadering mij aangeduid als opvolger. Mijn mandaat loopt tot maart volgend jaar. Opnieuw kandideren kan ik niet, gezien ik de leeftijdsgrens van 31 jaar al heb bereikt. Bij sommige andere partijen ligt die hoger, maar het zij zo.’

Welgeteld drie dagen was Vancraeyenest voorzitter of hij haalde al de wereldpers. ‘Ik ben het moeten gaan uitleggen voor Euronews en Fox News en zelfs de Russische en Braziliaanse media hebben er aandacht aan besteed.’ In een tweet had Jong N-VA aan Donald Trump Wallonië te koop aangeboden voor één euro. ‘We zagen al heel de dag grapjes passeren op Twitter en besloten erop mee te surfen. Geen seconde hebben we er bij stilgestaan dat dit slecht zou kunnen vallen bij bepaalde Franstaligen. Nu, gelukkig heb ik ook Waalse vrienden die het best grappig vonden. Ook in de politiek moet humor toch kunnen.’

De taak die hem nog rest is vooral de weg bakenen voor zijn opvolger. “We hebben net drie nieuwe bestuursleden binnengehaald en werken aan de planning voor het komend werkjaar. Ik wil vooral nog werken aan de interne verbondenheid binnen onze groep – wat ik erg belangrijk vind –, een goede politieke vorming en drempelverlaging. Voor onze jeugd is de stap richting politiek niet zo evident, maar met een dosis plezier lukt dat al wat beter.’

ERVARING MET LOKAAL EN NATIONAAL BELEID

Vaak zijn jongerenafdelingen de luis in de pels van het moederbestuur. Lawrence vindt dat niet de kerntaak van Jong N-VA. ‘Uiteraard moeten we als jongeren een eigen mening kunnen hebben, maar ik ben samen met drie andere afgevaardigden lid van de nationale partijorganen. Bovendien heb ik vanuit mijn job sowieso heel wat contacten binnen de partij. Dat biedt ons de ruimte onze standpunten intern kenbaar te maken. Daar geef ik de voorkeur aan, eerder dan de partij in de publieke arena uit te dagen. En die aanpak heeft al resultaat geboekt. Zo kwam het ecorealisme voort uit ons #Voorsprong-congres. Al worden we natuurlijk niet altijd gevolgd. Maar goed, dat is nu eenmaal hoe het intern debat werkt. Waarin we als Jong N-VA wel een publieke rol kunnen spelen is het uiten van standpunten waarmee de partij moeilijker naar buiten kan komen. Bijvoorbeeld door een regeerakkoord of lopende onderhandelingen. Daar is Jong N-VA natuurlijk minder door gebonden.’

Lawrence Vancraeyenest is schepen van – en nu moeten we even diep ademhalen – jeugd, ICT, smart city, wijkwerking, duurzame ontwikkeling, organisatieontwikkeling en -beheersing en juridische zaken en is ook bestuurder in het WoonZorgNetwerk. ‘Ik was vorige legislatuur OCMW-raadslid. Toen ik de kans kreeg om schepen te worden heb ik geen seconde geaarzeld. Ik vind dit een fantastische uitdaging en voor alle duidelijkheid: mijn prioriteiten liggen in Edegem. Hoe mijn politieke loopbaan zal evolueren zie ik wel. Bedoeling is nu dit mandaat tot een goed einde te brengen. Maar ik vind het wel interessant een band met Brussel te hebben. En die lijn ligt er voor alle duidelijkheid niet om zaakjes te regelen. Het biedt vooral voordelen naar informatiedoorstroom toe.’

Lawrence werkte eerder al als auditor en assistent gerechtsexpert bij een revisorenkantoor én als adviseur binnen de Cel lokaal beleid op het partijsecretariaat. ‘Uiteindelijk was ik daar coördinator, maar toen ik schepen werd, heb ik ontslag moeten nemen. Dat was niet te combineren. Ik ben dan op zoek gegaan naar een deeltijdse job en ben nu raadgever op het kabinet van Vlaams minister Philippe Muyters, die onder meer bevoegd is voor innovatie. Dat ik in Edegem bezig ben met het smart-city-beleid ligt wat in het verlengde daarvan.’

Edegem staat voor een grote uitdaging. ‘Vooral financieel wordt het een hele oefening. We moeten 3,5 miljoen per jaar besparen. Ons omvangrijk patrimonium en een aantal zware kosten uit het verleden, zoals onder meer het gemeentehuis dat ons meer dan één miljoen euro per jaar kost, wegen door op het budget, net als de in vergelijking met andere gemeenten hoge werkings- en pensioenkosten en de stijgende bijdragen voor brandweer en politie. Bovendien zijn er heel wat investeringsnoden. Zo moet er bijvoorbeeld een tandje bijgestoken worden in het vernieuwen van de voetpaden. Dat wordt dus een zware oefening: onze werking saneren om te kunnen blijven investeren. Dat dit bij sommige mensen tot een zekere onrust leidt kan ik begrijpen, maar voor alle duidelijkheid: er is nog geen enkele beslissing genomen, alles zit nog in de onderzoeksfase.’

‘BOUWEN AAN EEN INNOVATIEVE EN UITDAGENDE GEMEENSCHAP’

Jeugd is één van zijn belangrijkste bevoegdheden. ‘Edegem heeft heel veel te bieden voor onze jongeren. Uiteraard is daar met onze vele verenigingen en evenementen een ‘plezant’ luik aan verbonden, maar ze leren er ook competenties voor het leven aan. We willen hen bovendien stimuleren om zichzelf en hun talenten te ontplooien en zich in te zetten voor anderen. En ook duurzaamheid verdient de nodige aandacht, bijvoorbeeld in het kader van de wegwerpmaatschappij waarmee jongeren worden geconfronteerd. Als volwassenen moeten we een signaal geven. Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst.’

Edegem omvormen tot een ‘Smart city’ is een andere uitdaging. ‘Zo werken we samen met IGEAN en dertien andere gemeenten aan een testproject waarbij intelligente camera’s op vuilniswagens worden gemonteerd om sluikstort en zwerfvuil te detecteren. Mogelijk kunnen we dat nadien uitbreiden om putten in het wegdek of omgewaaide verkeersborden te lokaliseren of om de pakkans te vergroten van zij die iets hebben mispeuterd.’ In dat verband is er meer kritiek te horen, maar Lawrence verduidelijkt: ‘Uiteraard houden we rekening met de privacy. Zo maken de camera’s gezichten en nummerplaten automatisch onherkenbaar. Daarenboven verloopt de analyse van de beelden via slimme software. Het is dus niet zo dat er constant iemand naar die beelden zit te kijken. De testfase loopt alvast tot eind dit jaar. Of we er nadien mee verder gaan hangt onder meer af van de kostprijs.’

Voor de BIN’s is de burgemeester verantwoordelijk maar wijkwerking is wel één van zijn bevoegdheden. ‘Onze inwoners zoeken veel contact met elkaar op. Je merkt dat aan de vele buurtprojecten die worden opgestart. Dat vinden we heel belangrijk en willen we ook stimuleren. Met de nieuwe toepassing Hoplr willen we mensen ook digitaal met elkaar verbinden. Maar het is wel de bedoeling dat het daar niet bij blijft, dat ze nadien ook fysiek met elkaar in contact komen. Concreet voorbeeld: iemand heeft een ladder nodig, doet een oproep via Hoplr en kan er één van een buurtbewoner lenen. Nadien zullen die personen al sneller eens een praatje slaan. Let wel: het is een project waar de gemeente zich inhoudelijk niet mee inlaat. Wat op het platform wordt gezegd is louter een zaak van de buurt en kunnen we niet volgen, maar het geeft ons wel een extra communicatiemiddel natuurlijk.’

Even terug naar onze gesprekspartner van vorige week: Sofie Van Wesemael (Open Vld Lint) had het toen over fusiegesprekken tussen Edegem en Hove. ‘Voor mij is het duidelijk dat fuseren onvermijdelijk is’, zegt Lawrence daarover. ‘De uitdagingen voor een gemeente worden almaar groter. Bovendien zitten we met meer dan 2 000 intercommunales. Dat zijn lappendekens en ze zijn niet overzichtelijk. Ik ben voorstander van het Deense model waarbij gemeenten gedurende een tweetal jaar de kans krijgen om met een voorstel te komen binnen bepaalde criteria. Indien er geen voorstel is, is het aan de hogere overheid om over de fusie te beslissen.’ Op de vraag of Hove een logische keuze zou zijn, antwoord Lawrence: ‘Mogelijk, maar momenteel wordt er met niemand gesproken, ook omdat het nog niet duidelijk is waar men naartoe wil: Gaan Edegem en Hove samen genoeg inwoners hebben? Gaat men naar eenheden van 20 000 of 200 000 inwoners? We weten het niet.’

De N-VA heeft de absolute meerderheid in Edegem en bestuurt alleen. Volgens sommigen niet meteen een gezonde situatie. “We hebben er lang over nagedacht of we een andere partij zouden meenemen maar we moeten vaststellen dat we twee derde van de zetels hebben behaald en – vooral – dat we genoeg specialisten in eigen huis hebben. Vandaar dat we het niet hebben gedaan. Dat wil niet zeggen dat je jezelf geen spiegel moet voorhouden en dat de oppositie zijn rol niet mag spelen, zolang men niet voortdurend negatief uithaalt want daar kan ik minder mee om. Ik kijk uit naar positieve, haalbare ideeën.’ (EM)

%d bloggers liken dit: