Leden gezocht voor de Boechoutse Gecoro

De Gecoro, of voluit Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, is het adviesorgaan voor de ruimtelijke ordening in de gemeente. De voornaamste opdrachten van de commissie bestaan uit: advies verlenen – opmerkingen en voorstellen geven over de ordening van de ruimte – planning. De commissie kan ook bepaalde aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsaanvragen adviseren. Heb je een grote interesse in de domeinen ruimtelijke ordening, mobiliteit of milieu en kan je je expertise daarin aantonen? Dan kan je je engageren voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening in de gemeente Boechout. Je hoeft niet in Boechout te wonen, maar vooral een hart voor deze gemeente hebben. Bijkomende troeven zijn een onafhankelijke en kritische geest, voorstander zijn van een gezonde debatcultuur en oog hebben voor het algemeen belang. Je woont de komende zes jaar minimaal twee vergaderingen per jaar bij, maar natuurlijk liever meer (in totaal zijn het er zo’n acht). Ze worden georganiseerd op een vast tijdstip in de maand en duren zo’n twee uur. In Boechout zoekt men 9 deskundigen – en daarnaast telkens 1 vertegenwoordiger van een milieu- of natuurvereniging, een vereniging van werkgevers of zelfstandigen, een vereniging van land- en tuinbouwers én een vereniging van werknemers. Een lid van de Gecoro krijgt 60 euro per zitting, de voorzitter 120 euro.Je kan tot en met 15 februari je kandidatuur indienen via een document dat je kan gaan bekijken en invullen op de website van de gemeente Boechout via www.boechout.be

%d bloggers liken dit: