Leerlingen van De Es tonen dit weekend hun circuskunsten in Fort 4

MORTSEL – Elk jaar krijgen de leerlingen van Steinerschool De Es uit Berchem de kans om zich te verdiepen in de circusschool. De lessen worden gegeven door leraars van El Circo del Fuego, die zijn gehuisvest aan Park Spoor Noord, en jaren geleden werden opgericht door een ex-leerling van De Es. Dit schoolcircus, Estropov genoemd, treedt jaarlijks ook éénmaal naar buiten. Het is ondertussen al een vaste gast in Fort 4 van Mortsel. Dit weekend geven zij drie optredens voor telkens 450 toeschouwers in een tent die in het binnen-fort staat opgesteld.

Dries Dockx, onder meer leraar metaal en hout: ’25 jaar geleden is men met de school gestart en vrij vlug werd daar een circusopleiding aan toegevoegd. Voor alle duidelijkheid: dat zit niet mee in het lessenpakket maar toch nemen 90 van de 270 leerlingen eraan deel. Wij proberen de jongeren niet alleen het cognitieve bij te brengen maar geloven dat onze jeugd op een andere manier moet worden gevormd. Ons ASO kan je vergelijken met de afdeling menswetenschappen, maar daarbij krijgen de leerlingen ook vakken als handwerk, boetseren, tuinbouw, hout, koper en steenkappen. Wij delen ze in drie groepen in. De eerste graad krijgt een ambachtelijke opleiding, de tweedegraadsleerlingen een technische, terwijl tijdens de volgende twee jaren het accent wordt gelegd op het artistieke.’

De circusschool koppelt men aan de pedagogische vakken. ‘Wie erin stapt moet voortdurend blijven oefenen en zijn grenzen verleggen. Voor de eerste- en tweedejaars wordt er halfweg het schooljaar een toonmoment georganiseerd, waarbij zij hun kunsten kunnen laten zien aan het publiek. Nadien is het de bedoeling dat ze hun act verfijnen zodat hij af is voor de voorstelling in de grote tent. Op latere leeftijd kiezen zij een bepaalde discipline. We willen er niet meteen circusartiesten van maken, net zomin dat iedereen schrijnwerker moet worden. Toch zijn er al een vijftal leerlingen die de stap naar het circus hebben gezet. Eén van hen mocht al als vijftienjarige optreden op een hoog niveau.’

Steinerscholen worden door buitenstaanders vaak nog als ‘raar’ aanzien. ‘Na de vorige schoolhervorming hebben wij eigen leertermen gekregen. We maken deel uit van het MSV, de Middelbare Steinerscholen Vlaanderen. Samen met de scholen van Lier en Turnhout zijn wij de enigen uit de provincie Antwerpen. Nu er een nieuwe onderwijshervorming aankomt hopen wij uitstel te krijgen in verband met de eindtermen. We merken dat leerlingen die bij ons les volgen een voorsprong hebben op hun leeftijdsgenoten. Zij weten al wat ze willen. Bij ons is er geen echte blokperiode. Je krijgt bijvoorbeeld gedurende een bepaalde tijd elke dag twee uur aardrijkskunde, waarna een examen volgt. Vanaf dan wordt het vak dat jaar niet meer onderwezen. Heel wat hogescholen hebben dit systeem overgenomen.’ Wie dit weekend naar Mortsel komt afgezakt krijgt niet alleen circusartiesten te zien. ‘De bovenbouw (de oudere leerlingen) kunnen ook kiezen voor theater. Vier hebben dat gedaan. Verder is er ook een vijftienkoppig orkest.’ De voorstellingen worden gegeven op zaterdag 16 juni om 14 uur en om 19u30 en op zondag om 14 uur. De prijs van de tickets varieert van acht (voor min twaalfjarigen) tot dertien (voor +21) euro. Ze zijn te verkrijgen via estropov.wordpress.com. Er zijn al 900 kaartjes verkocht maar vooral op zaterdagmiddag kunnen er nog wel wat mensen bij. (EM/Foto Bruno Haenen)

%d bloggers liken dit: