‘LevensEinde InformatieForum’ nu ook actief in Zuidrand en Rupelstreek

AARTSELAAR – Op maandag 14 oktober opent LEIF Aartselaar-Rupel. LEIF staat voor LevensEinde InformatieForum en streeft naar een waardig levenseinde voor iedereen waarin respect voor de wil van de patiënt centraal staat. Voor alle duidelijkheid: inwoners van de hele Zuidrand kunnen er ook terecht want de initiatiefnemers – waaronder Wim Distelmans (zie foto), oncoloog, arts palliatieve zorg en voorzitter van LEIF – vinden het belangrijk dat iedereen kort bij huis informatie kan krijgen over de verschillende mogelijkheden bij het levenseinde.

LEIF werd begin 2003 opgericht naar aanleiding van de wetten inzake patiënten-rechten, palliatieve zorg en euthanasie, die in 2002 van kracht werden. Het ontstond als een open forum voor zorgverleners, patiënten en hun familie, omdat het snel duidelijk werd dat slechts weinigen onder hen vertrouwd zijn met de inhoud van deze wetten. LEIF Aartselaar-Rupel vindt een onderkomen in het Sociaal Huis aan de Kapellestraat in Aartselaar. Elke tweede maand van de maand (van 16 uur tot 18u30) en elke vierde donderdag van de maand (van 11 tot 15 uur) of op afspraak kan men er terecht bij vrijwilligers die informatie verstrekken over Voorafgaande ZorgPlanning en mensen helpen hij het invullen van wilsverklaringen.

‘Vooral dat laatste is echt niet zo eenvoudig’, zegt voorzitster Gerlinde Wijnen, die 35 jaar lang huisdokter was in de gemeente en sinds oktober vorig jaar LEIF-arts. ‘Hiervoor heb ik een opleiding in Wemmel gevolgd. Mensen worden almaar meer mondiger. We hebben het geluk dat we in ons land één van de meest vooruitstrevende wetgevingen hebben in verband met het levenseinde. Er is echter veel vraag naar bijkomende informatie. Onze vrijwilligers verstrekken die. Voorlopig zullen we een beroep doen op mensen actief zijn in de LEIF-centra in Deurne en Mechelen maar ondertussen worden ook vrijwilligers uit Aartselaar opgeleid.’

Eén van de grootste problemen is dat mensen niet terecht kunnen bij hun huisarts. ‘Dat is vaak geen kwestie van moedwil maar van onwetendheid. Dokters hebben bovendien schrik om voor de rechtbank te worden gedaagd. Mensen moeten weten dat onze vrijwilligers geen medische vragen beantwoorden. Ze worden wel geholpen bij het invullen van het LEIF-plan dat alvast in Aartselaar bij alle apothekers beschikbaar zal zijn. Ook personen die ziek zijn en denken aan euthanasie kunnen er terecht. Iedereen heeft immers recht op info. Wij zullen hen in verbinding stellen met een LEIF-arts die op zijn beurt contact kan opnemen met de huisdokter. Tenslotte zijn we er ook voor zorgverleners en artsen.’

Schepen Hilde Heyman (N-VA) van Aartselaar: ‘De gemeente stelt een lokaal ter beschikking en we proberen het meldpunt zoveel mogelijk in de kijker te plaatsen. Er was wel degelijk nood aan. Dat zie je aan de massale opkomst hier vanavond tijdens de infoavond in het Cultureel Centrum. Vijf jaar geleden, toen ik OCMW-voorzitster was, kwamen er al veel vragen. Vermits ik in gezondheidsraad zit en vorig jaar de plannen om hier het dertiende LEIF-infopunt van het land op te starten, concreet werden, heb ik mij er ten volle achter gezet. Gezondheidsondersteuning is ook een taak voor een lokaal bestuur.’

Meer info over LEIF vindt men alvast op www.leif.be of telefonisch op 078 15 11 55. (EM)

%d bloggers liken dit: