Lier neemt deel aan Vlinder Citizen Science Project

Het college beslist om in kader van het klimaatactieplan, meer bepaald het onderdeel klimaatadaptatie, twee meetstations van het Vlinder (Vlaanderen IN DE weeR) Citizen Science Project Project van UGent en KMI te onderhouden. Door dit project te ondersteunen kunnen de effecten van het klimaat op de binnenstad opgevolgd worden. Dit zowel naar hitte toe als naar droogte en wateroverlast. Door deze cijfers te analyseren kunnen we oplossingen zoeken en beleidkeuzes naar klimaatadaptatie met lokale wetenschappelijke cijfers ondersteunen.

Aan het Zimmermuseum staat sinds december 2019 een weerstation in het kader van het VLINDER (VLaanderen IN DE weeR) Citizen Science Project. Samen met een 50-tal secundaire scholen is er een uniek netwerk van 60 weerstations opgebouwd dat tot doel heeft om de invloed van de omgeving op het lokale klimaat te bestuderen. Het meet elke 5 minuten de temperatuur, neerslaghoeveelheid, windsnelheid en windrichting, relatieve vochtigheid en luchtdruk. De realtime metingen zijn onder meer te raadplegen via het VLINDER dashboard: https://vlinder.ugent.be/dashboard/index.html.

Het VLinder Science project loopt dit najaar af, maar UGent en het KMI willen het project verderzetten met de ondersteuning van lokale partners. Lier zal als lokale partner het project verder ondersteunen door het huidige station te behouden en een bijkomend station te plaatsen op een andere locatie in de stad, wellicht in woonwijk Lisp. De exacte locatie wordt nog onderzocht. De installatiekost van dit nieuwe station bedraagt 650 euro incl. BTW, de onderhoudskost bedraagt 700 euro incl. BTW per station/per jaar.

Foto: Open VLD Lier

%d bloggers liken dit: