Lint wordt de vijfde ‘SAVE’-gemeente uit de Zuidrand

LINT – Lint wordt de vijfde “SAVE’-gemeente uit de Zuidrand. Het lokaal bestuur ondertekende het charter ‘Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen’ (OVK). Het voegt zich nu bij Hove, Edegem, Kontich, Borsbeek en 99 andere Vlaamse gemeenten.

Het charter werd ondertekend door burgemeester Harry Debrabandere en schepen Rudy Verhoeven (beiden N-VA) en korpschef Ivo Vereycken. Voor OVK ondertekende gedelegeerd bestuurder Koen Van Wonterghem.

OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteunt. OVK voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren. SAVE staat dan ook voor ‘Samen Actief voor VEilig Verkeer’. Debrandere: ‘Lint geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid. Het ongevallencijfer in Lint ligt laag, maar dit wil niet zeggen dat de gemeente op haar lauweren mag rusten. Een actief, of liever activerend, beleid rond veilig(er) verkeer maakt essentieel deel uit van het bestuur.’

Het lokaal bestuur krijgt tijdens het traject begeleiding van OVK. In dit traject wordt onder meer een actieplan verkeersveiligheid uitgewerkt. In dit actieplan worden de acties omschreven die de gemeente wil realiseren in het SAVE-jaar. Deze acties moeten aansluiten bij de zeven SAVE-doelstellingen.

Deze doelstellingen zijn:

*de opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.

*de implementatie van het STOP-principe.

*de afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.

*het garanderen van een hoog handhavingsniveau.

*de voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar beleidsverantwoordelijken.

*een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.

*de opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren. (EM/Foto gemeente Lint)

%d bloggers liken dit: