Livia Moreau (Open VLD Mortsel): ‘Wij kiezen voor vernieuwing’

MORTSEL – Voor ons tweede van 52 interviews met politici trokken we naar de enige stad in de Zuidrand: Mortsel. Ook nu gingen we op zoek naar de partij met het minst aantal stemmen die toch in de gemeenteraad zit: de Open VLD. De kiezer legde de kaarten makkelijk, zou een buitenstaander denken. N-VA behaalde elf zetels, Groen acht, op een totaal van 29. Er is echter één probleempje: beide partijen zijn het over zowat alles oneens. Ook de vorige coalitie (N-VA, sp.a, CD&V)  bleef niet overeind. De christendemocraten werden ingeruild voor de liberalen, die nochtans één zetel en bijna vier procent verloren.

‘Ik was zwaar teleurgesteld’, zegt lijsttrekster Livia Moreau (49). ‘In eerste instantie hadden wij gehoopt om ons resultaat van 2012 te kunnen verbeteren maar uiteindelijk ligt onze uitslag volledig in de lijn van wat Open VLD elders in de regio behaalde. Alleen in Niel, waar de zittende burgemeester Tom De Vries iedereen plat walste, deden we het schitterend. In Mortsel hebben we een moeilijke campagne gehad.’  Mensen vielen ziek uit maar er was ook de partijwissel van Danny Van Clapdurp die voor Mortsel leeft! 194 stemmen behaalde, 78 minder dan Moreau. ‘We hadden samen het verkiezingsprogramma geschreven en dan, plots, als een donderslag bij heldere hemel, stapte hij op. Dat heeft me geweldig ontgoocheld. Ons enthousiast team, met de jonge Cedric Heylen en onze lijstduwer Marc Meire, heeft bergen werk verzet maar ze werden niet beloond door de kiezer en ja, die heeft altijd gelijk. We behaalden hetzelfde percentage als Open VLD Antwerpen maar met een onvolledige lijst. We liggen nog meer in het midden van het bed dan de CD&V. Op economisch vlak leunen we meer aan bij de N-VA, op een aantal ethische aspecten meer bij de sp.a. Dan is het moeilijk om je zichtbaar te maken. We hebben één troost: heel wat punten die de andere partijen in hun verkiezingscampagne hebben gezet, hadden ze overgenomen uit ons programma, en worden in het Bestuursakkoord bevestigd.’

Liberaler dan Livia Moreau (en haar voorouders) kan je nauwelijks zijn. Heel de familiestructuur uitleggen zou ons te ver leiden maar de eerste liberaal in haar familie was Pieter Ecrivisse, een Eeklonaar die in 1840 in de provincieraad zetelde. ‘Mijn grootmoeder, Hilda Sevens, langs moeders zijde was verzet-strijdster. Ze overleefde Ravensbrück, een concentratiekamp voor vrouwen in de buurt van Berlijn. Mijn grootvader werd doodgemarteld in Breendonk. Mijn grootmoeder wilde haar rechten opeisen en was de eerste vrouw die zich kandidaat stelde om te gaan zetelen in de Gentse gemeenteraad. Ze kandideerde ook als één van de eerste vrouwen op de kamerlijst. Ze werd echter niet verkozen. Als Antwerpse ben ik rechten gaan studeren in Gent waar ik kennismaakte met het Vlaams Liberaal Studentenverbond. Ik heb in Wilrijk gewoond, ben daarna naar Aartselaar verhuisd om in 1999 in Mortsel te belanden. In 2000 werd ik niet verkozen maar vanaf 2006 heb ik twee legislaturen lang gezeteld in de provincieraad.’

Meteen raken we een heikele materie aan want de leiding van haar partij is voor de volledige afschaffing van de provincies maar Livia zelf niet. ‘Open VLD is er tegen en dat heeft alles te maken met het terechte kerntakendebat. Ik vind dat de provincie met bijzonder weinig middelen heel wat presteert. Natuurlijk hoeven welzijn en een aantal andere materies daar niet te zitten. Dat is eerder een gewestelijke of een Vlaamse gemeenschapsmaterie, net als onderwijs maar het ontstaan van een provinciaal netwerk was daar een noodzaak.’ Livia was twintig jaar zelfstandig advocaat. ‘Mijn moeder werd in 2010 erg ziek. Daarom besloot ik één jaar later de balie te verlaten. Ik ging als juridisch adviseur werken voor de Artesis Hogeschool en leidde er mee de fusie met de Plantijn-hogeschool van de Provincie Antwerpen in goede banen. Het leuke is dat ik als advocaat heel veel contact had met mensen. Dat komt nu terug dankzij mijn schepenmandaat.’

VERBINDINGSWEG

Het programma van Open VLD Mortsel steunde op vijf kernwaarden: betrokken, kwalitatief, mobiel, ondubbelzinnig en toegankelijk. De rode draad: mensen moeten meer toegang krijgen tot de politiek en de gemeentelijke diensten. ‘We moeten behouden wat goed is en  verbeteren wat kan. Diensten moeten toegankelijker worden, ruimere openingsuren krijgen. Wie een beroep moet doen op een stadsdienst kan niet altijd binnen de huidige uren komen. We moeten drempels wegwerken en dat neem ik letterlijk: rolstoelgebruikers en ouderen moeten er geraken. Bovendien is het niet altijd duidelijk waar men moet zijn maar ook de digitale toegankelijkheid kan beter. De administratie in onze stad werd al volledig hervormd. Men is gaan kijken hoe men bevoegdheden kon gaan bundelen. Door die clustervorming heeft men de vorige legislatuur één aanspreekpunt gecreëerd, dat nu verder zal worden verbeterd. Ze zie je maar dat kleine dingen grote en positieve gevolgen kunnen hebben.’

Een vaak gehoorde klacht van de inwoners is dat de stad vuil oogt. ‘Er moet dringend worden gewerkt aan de voetpaden. Die moeten worden verlicht, heraangelegd en onderhouden. Tijdens onze campagne zijn we uitgerukt met een machine van Kärcher. We hebben twee keer de kauwgom die op de straten kleefde kunnen losmaken met bietensap. Het kan dus. Maar natuurlijk moeten de Mortselaars ook zelf verantwoordelijkheid nemen. GAS-boetes lijken niet meteen te helpen dus we moeten eens grondig gaan bekijken hoe dat we dat kunnen aanpakken. In ieder geval moet de politie meer op straat komen. Ik ben ook verkozen in de politieraad en maak daar een werkpunt van. Ik heb Campus Vesta, het opleidingscentrum voor brandweer, politie en dringende medische hulpverlening, in Ranst, mee helpen opstarten. Ook dat was een schitterend initiatief van het provinciebestuur.’

Livia Moreau mag dan wel beweren dat het bestuursakkoord blauw gekleurd is, toch zijn Open VLD en haar coalitiepartners het over niet alles eens: de verbindingsweg bijvoorbeeld. ‘Er is een MER- studie besteld die bekijkt hoe de mobiliteitsproblemen kunnen worden verminderd. Uiteraard ligt dat op Vlaams niveau maar dat wil niet zeggen dat je als lokaal bestuur geen druk kan zetten. Kijk, voor ons is het duidelijk: de verbindingsweg lijkt de enige mogelijkheid om het verkeer uit ons stadscentrum te halen. Wanneer de weg tussen de N10 en de Krijgsbaan wordt aangelegd dan komt de oprit in Boechout te liggen en daar is men in onze buurgemeente niet blij om. Maar inderdaad, ook binnen onze coalitie wijzen de neuzen niet allemaal in dezelfde richting. Sp.a vindt dat we meer moeten investeren in het fietsverkeer maar weet je dat Mortsel één van de plaatsen is waar de fiets het meest wordt gebruikt? Het probleem is dat het zwaar vervoer weg moet uit de Statielei, waar de lucht enorm vervuild is. Het verkeer moet voor Mortsel worden afgeleid en niet iedereen die de E19 verlaat mag door ons centrum rijden. Daarbij is het zeker niet de bedoeling dat we het probleem gaan verplaatsen naar een andere wijk. We hebben dit tijdens de onderhandelingen over het Bestuursakkoord op een constructieve wijze kunnen bespreken, en zullen tijdens de volgende zes jaar samen ijveren voor de beste oplossing voor Mortsel. ’

STADSTERRAS EN STADHUIS

Uiteraard kan de Statielei niet opnieuw worden heraangelegd. ‘Dat klopt. Maar wil dat zeggen dat je niets moet doen? Tijdens de voorbije legislaturen werd steeds ingeroepen dat de grote assen onder Vlaamse bevoegdheid vallen. Dat mag geen reden zijn om alles gewoon op zijn beloop te laten. In wijken waar weinig openbaar vervoer is, kunnen bijvoorbeeld kleine lus-bussen worden overwogen.  Hierachter (Livia woont in de Kerkstraat, EM) wordt de wijk niet bediend. Dat kan niet. Om iets aan de leegstand in de Statielei te doen werd al een aanspreekpunt voor de handelaars aangesteld. Wij pleitten inderdaad al langer voor een winkelmanager want dat was altijd de klacht van de zelfstandigen waar we mee gingen praten: ‘Wij zien hier nooit iemand.’ Nu, het kort-parkeren langs de Statielei moet worden herbekeken, bijvoorbeeld naar analogie van Kortrijk, waar mensen die komen winkelen een halfuur gratis mogen parkeren. Alles verloopt via een app. We hebben een ondergrondse parking. Ze is niet duur maar ze wordt niet gebruikt. Vroeger wandelden de mensen van het ene (Gemeente-) naar het andere (Stads-) plein. Die tijd is voorbij. Er zijn winkels die heel populair zijn bij ouderen maar die mensen kunnen niet met de fiets komen, of geraken er fysiek moeilijk binnen. Al die problemen zullen in de komende legislatuur bekeken en waar mogelijk aangepakt worden.’

Open VLD was ook tegen het nieuwe stadsterras en het project rond de vernieuwing van het stadhuis maar die komen er wel. ’Ja, dat klopt maar we hebben wel de garantie gekregen dat het stadsterras geen concurrentie mag zijn voor de bestaande zaken.’ Het nieuwe stadhuis zal zestien miljoen euro kosten. Tijdens de stemming, net één jaar geleden, onthielden de liberalen zich. ‘We stelden ons vooral vragen over de noodzakelijkheid ervan. Men had het geld beter voor andere dingen kunnen gebruiken, bijvoorbeeld een goede website.’ Livia heeft zich in het verleden ook mee ontfermd over De Knuffel, het kinderdagverblijf in de Molenlei, en de naschoolse opvang in de Bolster, de lagere school in de Hof van Riethlaan. ‘Mijn stokpaardje waren de openingsuren. Aanvankelijk sloot de naschoolse opvang om 17u30. Uiteindelijk besloot de Scholengroep om er een extra uurtje aan te breien, dat door de ouders zelf werd gefinancierd. Na heel wat beslommeringen werd er een oplossing gevonden. Kinderen kunnen nu tot 16u45 in de school blijven en trekken dan gezamenlijk naar Billie, de naschoolse opvang van de Stad Mortsel. Dit is altijd mijn stokpaardje geweest: als je wil dat vrouwen zich kunnen emanciperen moet je naast een goede mobiliteit ook zorgen voor de opvang van hun kinderen tijdens de werkuren.’

De bevoegdheden die Livia krijgt in het schepencollege liggen in het verlengde van wat ze heeft gestudeerd of werden toegekend op basis van haar werkervaring. Onderwijs neemt ze over van burgemeester Erik Broeckx (N-VA), ruimtelijke ordening en stedenbouw van sp.a-er Steve D’Hulster en ze krijgt er juridische zaken bij. Twee dagen na de beëdiging ebt de teleurstelling omwille van het resultaat stilaan weg. De vraag blijft echter waarom Open VLD, met één verkozene, in de meerderheid kon belanden. ‘Mijn ervaring als advocaat en in de Provincieraad heeft wellicht een rol gespeeld. Bovendien is een jurist in het college nuttig. In de Provincieraad hebben wij – als oppositiepartij – goed samengewerkt met N-VA en sp.a. Onze programma’s zijn eerder complementair. En binnen de lokale afdeling hebben we gekozen voor vernieuwing met Cédric Heylen, pas 24. Maar hij staat niet alleen. Op onze lijst, die dus niet volledig was, stonden vijf mensen die jonger zijn dan 25 jaar. Nathan Dupon was de jongste kandidaat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dat moet ons toelaten om in 2024 opnieuw te scoren. Misschien moeten we voor lokale verkiezingen de Mortselse troeven nog meer in de verf te zetten, ik weet het niet. We gaan in ieder geval ons best doen om onze stad nog beter te maken.’ (EM)

%d bloggers liken dit: