Lokaal bestuur Boom wil historisch rattenprobleem van de baan

Al meer dan 12 jaar kampt de gemeente Boom in de wijk Noeveren met een rattenproblematiek. De voornaamste bron hiervan is de tuin van één burger. Deze persoon voedert de ratten met opzet en beschouwt ze als ‘zijn vrienden.’ De situatie is hierdoor compleet onleefbaar geworden. Het Lokaal bestuur wil daarom de grotere juridische middelen inzetten.

Het dossier is inmiddels zeer lijvig geworden en er heeft menig ambtenaar zijn tanden op stuk gebeten. Het Lokaal bestuur heeft immers door de jaren heen al verschillende pogingen ondernomen (sensibilisatie, bevel van burgemeester met opdracht te tuin te saneren, bevel van burgemeester met opdracht tot bestrijding door verdelgingsfirma tot het afgraven van de bewuste tuin,…)  om de problemen te verhelpen en onder controle te krijgen; maar deze maatregelen bieden telkens maar voor een korte periode een oplossing. Telkens hervalt de persoon in zijn oude gedrag, voedert de dieren, en ondersteunt zo een zeer grote rattenpopulatie.

Momenteel zijn de klachten van omwonenden van dien aard dat de situatie opnieuw compleet onleefbaar geworden is.

Met hoogdringendheid en in het belang van de volksgezondheid heeft de burgemeester daarom de veiligheidscel bij elkaar geroepen en zijn de juridische dienst, milieudienst en de raadsman van de gemeente aan het onderzoeken wat de volgende stappen kunnen zijn. Zij stapten ook al ter plekke af.

Zo zouden we een vordering kunnen stellen wegens bovenmatige burenhinder of met dwangsommen werken wanneer het verbod op het voederen van dieren wordt overtreden. Aan al deze maatregelen gaan echter geijkte, juridische procedures vooraf die stap voor stap moeten gevolgd worden.

“Het belangrijkste signaal dat we nu naar de aanpalenden willen geven is dat we deze zaak bijzonder ernstig nemen en alles zullen doen wat juridisch in onze mogelijkheid ligt om hier definitief paal en perk aan te stellen”, zegt de burgemeester. “We laten dit niet meer los nu.”

 

Foto: Pixabay

%d bloggers liken dit: