Marian Lauwers (CD&V Borsbeek): ‘Investeren in mensen loont.’

BORSBEEK – Vier politici uit de Zuidrand komen tijdens de volgende Vlaamse verkiezingen op voor CD&V: Marian Lauwers uit Borsbeek staat twaalfde op de lijst, Hans Ides uit Wilrijk komt net achter haar, Luc Blommaerts uit Kontich kreeg de 31ste plek en Adrian De Weerdt uit Edegem is zesde opvolger. Wij gingen praten met Marian Lauwers nog voor het resultaat van de peiling van De Standaard bekend was.

Marian (41) is architecte en stedenbouwkundige. Het is dan ook niet moeilijk om te raden wat haar specialiteiten zijn. ‘Mijn focus ligt op de kwaliteit van de ruimte waarin we leven: gezellige ontmoetingsruimten, verkeersveilige straten, kwaliteitsvolle woningen en waardevolle groengebieden. Dit zijn domeinen waar ik ook echt iets kan veranderen.’

‘Politiek klinkt soms heel ingewikkeld, terwijl het over heel gewone dingen gaat. Het gaat over het echte leven van elke dag: ervoor zorgen dat mensen aan het eind van de maand een brood kunnen kopen, ruimte creëren zodat jongeren veilig met de fiets naar school kunnen gaan, werkomstandigheden creëren die combineerbaar zijn met de zorg voor een gezin. Als politieker kan je de levenskwaliteit van mensen echt verhogen. Geweldig toch.’

‘Ik ben nu net schepen, voordien was ik drie jaar gemeenteraadslid. Dat wil zeggen dat ik pas laat mijn eerste stappen zette in de politiek. Veertigers in de politiek zijn zeker geen slechte zaak. Ze hebben nog een weg te gaan, maar ze hebben ook al wel wat levenservaring. In mijn geval komt daarbij dat ik ook de nodige professionele ervaring heb binnen belangrijke beleidsdomeinen.’

‘CD&V is voor mij zeker de juiste keuze. Het zit ‘m dan vooral in de ampersand (&). Het gaat over verbinden, over mensen samen brengen. Ik wil een samenleving met mogelijkheden, waar het gaat over ‘en-en’, niet ‘of-of’.’
CD&V is een partij met vele standen. Benieuwd in welk vakje we Marian Lauwers kunnen terugvinden. ‘Ik ben niet zo’n fan van ‘hokjes’. Voor mij is CD&V een partij die open staat voor alle verhalen en meningen en werkt aan meer leefbaarheid voor ieder van ons.’

‘Mensen moeten niet kiezen tussen een hoger pensioen of een betere zorg, tussen kansen voor bedrijven of natuurontwikkeling. We moeten altijd opnieuw zoeken naar de juiste balans, waarbij we met z’n allen vooruit gaan.’
‘Dat CD&V het nu wat minder goed doet? Alle grote partijen krijgen ooit klappen. Op zich wil dat ook zeggen dat onze democratie werkt. Tijdens de crisis kregen vele mensen het ook echt moeilijker, het is logisch dat er dan vraag is naar verandering.’

‘De uitdagingen van vandaag zijn niet dezelfde als die van gisteren en CD&V staat klaar om deze vast te nemen. Onze jongeren, bijvoorbeeld, nemen duidelijke stellingen in, deze zijn niet links of rechts, ze zijn wel duidelijk. Het centrum is een duidelijke keuze.’

Niet gelang geleden vertoefde Marian in Tsjechië. ‘Ik geraakte er met een heel open man in gesprek, die ongerust was over het beleid van Merkel. Hij vertelde dat migranten die Europa binnenkomen geld kosten en dat je een euro maar één keer kan uitgeven. Hij was ongerust dat men de pensioenen van Europeanen niet meer zou kunnen betalen. Ook bij ons hoor je die zorg vaak. We moeten hiermee aan de slag, zodat mensen ook voelen dat we de juiste keuzes maken en we de uitdagingen van deze eeuw aankunnen.’

‘Wanneer je een euro slim uitgeeft, dan zet je een economie weer in gang. Slim investeren, rendeert in de toekomst. Eigenlijk kan je een euro dus wel meer dan één keer uitgeven. Investeren in mensen loont. Natuurlijk wil dat niet zeggen dat je blind moet zijn voor problemen. Het is belangrijk dat mensen zich thuis voelen in hun dorp, dat ze Nederlands leren en dat ze een kwaliteitsvolle job hebben.

‘IEDEREEN BORSBEEK WAS EEN JUISTE KEUZE’

Borsbeek zal voor altijd de geschiedenisboeken ingaan als de gemeente waar het wekenlang wachten was op een nieuw gemeentebestuur terwijl de kaarten heel eenvoudig lagen: Iedereen Borsbeek en N-VA waren gedoemd om samen te gaan. Was het een verstandige keuze van CD&V om mee in Iedereen Borsbeek te stappen?

‘Iedereen Borsbeek bestaat nu ongeveer één jaar en ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Er is heel veel dat ons binnen Iedereen Borsbeek bindt.’

Was die periode rond oudjaar plezant? ‘Neen. We hebben heel wat tijd verloren.’ Ondertussen staat de trein op de rails. ‘Er wordt goed samengewerkt. Er is ook de nodige drive om dingen te realiseren. Mijn grootste bekommernis is het verbeteren van onze woonkwaliteit.‘

‘Er zijn in Borsbeek veel woningen die niet kwalitatief zijn en het zal jaren duren vooraleer dat in orde komt. Verder moeten we een zware inhaalbeweging maken om de kwaliteit van de voetpaden te verbeteren. En dan is er de verkeersveiligheid. Het kruispunt aan de kerk bijvoorbeeld, weerhoudt mensen ervan om met de fiets naar buiten te komen. Ook daar zijn verbeteringen noodzakelijk.’

We moeten Marian ervan weerhouden om verdere punten uit te diepen want we hadden gevraagd om het op drie topics te houden. We confronteren haar met een uitspraak van Chris Grietens (Vlaams Belang) in een vorig weekendinterview. Het gemeentebestuur zou geen activiteiten organiseren en alles is gecentraliseerd op het Fort.

‘Er gebeuren heel wat activiteiten in Borsbeek. Op Fort 3 is er veel ruimte, waardoor daar bepaalde activiteiten eenvoudiger te organiseren zijn. Daarnaast gebeurt er ook heel wat in onze kern. Denk maar aan onze jaarmarkt. Tot slot hebben we ook wijkcomités die uitstekend werk leveren. De rol van de gemeente bestaat erin om initiatieven voluit te ondersteunen. We zijn immers een kleine gemeente, met heel veel vrijwilligers.’

Wanneer zal Marian Lauwers een tevreden vrouw zijn op zondagavond 26 mei? ‘Ik hoop natuurlijk op een mooi resultaat, maar het is belangrijker wat er nadien gebeurt. Ik hoop dat we kunnen deelnemen aan het bestuur en een bestuursakkoord kunnen schrijven waar veel van onze punten in worden opgenomen, zeker op vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit en verkeersveiligheid en tewerkstelling.’

‘MENSEN ZIJN DAT SCHIETEN OP DE ANDEREN BEU’

CD&V is geen partij om deel uit te maken van de oppositie, vindt Marian. ‘We zijn een partij die tot oplossingen willen komen en dat kan het best vanuit een coalitie.’

NV-A is regelmatig scherp voor CD&V. ‘Ik denk dat mensen het gehad hebben met deze manier van politiek voeren en ik hoop dat we bespaard blijven van onnodige ‘bagger’. Op die manier creëer je geen goodwill bij de bevolking. Met kibbelen bereik je niets. Het lijkt me goed als iedereen uitgaat van zijn eigen sterkte.’

Nochtans mogen we aannemen dat N-VA en Vlaams Belang met een hoop stemmen zullen gaan lopen. ‘Het is niet omdat je een probleem eenvoudig kan formuleren dat je een tovenaar bent. Maar de vinger op de wonde leggen is belangrijk voor mensen. Het is aan alle partijen om ook duidelijke oplossingen naar voren te schuiven. Je kan aangeven dat we teveel belastingen betalen. Dat houdt steek natuurlijk. Wanneer dit bijvoorbeeld ten koste gaat van onze gezondheidszorg, dan betaal je minder belastingen, maar kan je aan het eind van de rit je dokterskosten niet betalen of de schoolkosten van je kinderen. Dat is geen oplossing.’

‘Er zijn partijen die willen snijden in de sociale zekerheid, daar verzetten wij ons tegen. Zorg, pensioenen, moeten voor iedereen toegankelijk zijn, voor ons telt elke mens. Zo komen we weer bij het en-en verhaal. Ik wil oplossingen naar voren schuiven waar iedereen beter van wordt, waar iedereen op een correcte wijze bijdraagt en de nodige ondersteuning krijgt.’

‘Een oplossing vanuit het perspectief van één persoon, is geen echte oplossing. Er moet vooruitgang zijn voor gezinnen, voor ondernemers, voor mensen die extra zorg nodig hebben,… Alleen dan kan Vlaanderen excelleren.’

‘Wanneer we naar Vlaanderen kijken dan ben ik ervan overtuigd dat leefbaarheid de grootste uitdaging is. Meer koopkracht, een sterke zorg en letterlijke levensruimte. Voor mezelf staat ook hier die ruimtelijke component bovenaan. Open ruimte creëren moet je op een hoger schaalniveau doen dan een gemeente. Op het vlak van mobiliteit moeten we meer mensen op de fiets krijgen en moeten de verbindingen met het openbaar vervoer veel beter worden.’

‘Ook in Borsbeek kan dit beter. Veiligere fietspaden, voldoende toegankelijk openbaar vervoer en goede overstappunten. Iedereen is er stilaan van overtuigd dat je het best de fiets of de bus neemt dus is het de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat dit ook op een veilige en vlotte manier kan.’ (EM)

%d bloggers liken dit: