Massale belangstelling voor inhuldiging van landschapspark Frijthout

HOVE – Frijthout is een groene long van 22 hectare in de noordoostelijke hoek van Hove op de grens met Boechout en Mortsel. Het gebied was in handen van verschillende private eigenaars, die de gronden gebruikten als weilanden en maïsakkers. Hugo Waetschoot, voorzitter van de milieuraad van Hove en tevens lid van Natuurpunt: ‘De gronden stonden op het gewestplan ingekleurd als parkgebied. In 2007 werd daarom een Bijzonder Plan van Aanleg opgemaakt om Frijthout te ontwikkelen tot een landschapspark met wandel- en fietsverbindingen, waterbuffering en een natuurlijk karakter. Het heeft drie legislaturen geduurd vooraleer het project was gerealiseerd.’ Nu vormt het een groene long tussen Hove, Mortsel en Boechout, een park om in te wandelen, te fietsen en te spelen en ook om nog meer ruimte aan de natuur te geven.

Vandaag zondag werd het gebied onder massale belangstelling geopend door vertegenwoordigers van de gemeenten Hove en Boechout, vzw Kempens Landschap en de provincie Antwerpen. Vooraleer de aanleg van start kon gaan, moest er uiteraard worden onderhandeld met de grondeigenaren. Gedeputeerde Peter Bellens (CD&V), tevens covoorzitter van Kempens Landschap: ‘De gemeenten Hove en Boechout en vzw Kempens Landschap verwierven elk een deel van de gronden en de provincie Antwerpen staat in voor het beheer van de Koude Beek. Dankzij deze samenwerking is de toekomst van het volledige gebied veiliggesteld en konden de geplande inrichtingswerken effectief worden uitgevoerd.’ De voorbije maanden werd het gebied ingericht als een landschapspark. Er werden verbindingsfietspaden en wandelwegen aangelegd en de Koude Beek kreeg terug een prominente rol. Tevens is er een speelzone, een boomgaard en twee hondenlosloopweiden. Tenslotte werd ook een extra stuk bos geplant. Inga Verhaert (sp.a), eveneens gedeputeerde en covoorzitter van Kempens Landschap: ‘Het resultaat is geen klassiek parklandschap, maar een wat woester toegankelijk open groen gebied waar recreatie en natuur in evenwicht zijn.’

Gedeputeerde Rik Röttger (sp.a): ‘Frijthout is een verhaal van overleg en samenwerking met aandacht voor recreatie, natuur, biodiversiteit en het open karakter van het terrein. De beekvallei van de Koude Beek, die ontspringt in Hove en loopt tot aan het domein Rivierenhof in Deurne, heeft een belangrijke natuurverbindingsfunctie.’ Ook de gemeente Hove is blij met het resultaat. Schepen Bart Van Couwenberghe (N-VA): ‘Frijthout is één van de natuurkerngebieden van onze gemeente samen met het gemeentepark Weyninckhove, het open landschap van de Boshoek en het Uilenbos waar de gemeente samen met de partners Kempens Landschap en Natuurpunt grote delen natuurgebied en landschap veiligstelt voor de toekomst.’ Boechouts burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout & Vremde): ‘Alle credits gaan naar de gemeente Hove. Voor onze gemeente sluit het Frijthout prachtig aan op het Molenveld, of de Sfinksweide, die we hebben verworven van Matexi en hebben omgezet van woonuitbreidings- naar parkgebied. Op deze manier versterken we de groene buffer tegenover de stad en creëren we publieke, groene ruimte voor vele inwoners van onze gemeente. We hebben 4,5 hectare mee ingebracht en gevraagd of er een hondenweide zou komen.’ Frijthout grenst ook aan Mortsel. Burgemeester Erick Broeckx (N-VA) kon zelfs van bij hem thuis de werken volgen. ‘Wij hebben geen inbreng in dit project maar ik heb begrepen dat iedereen hier welkom is. Daar gaan we zeker gebruik van maken.’ (EM/Foto Kempens Landschap). Morgen meer foto’s op onze fb-pagina en interviews op deze site.

 

https://soundcloud.com/user-453727279/opening-frijthout-interview-schepen-bart-van-couwenberghe