Medaillons en schilderij terug thuis op kasteel Hof Ter Linden

In 2012 werden de Stichting Kempens Landschap, de gemeente Edegem en Natuurinvest samen eigenaar van het kasteeldomein van Hof Ter Linden. Sindsdien werken de partners samen om het 55 hectare grote park een mooie toekomst te geven. Dat gebeurde in de afgelopen jaren o.a. al door de opmaak van een beheerplan, de restauratie en herbestemming van de 2 koetshuizen, …

Echter in 2012 startte het dossier met de vervreemding van de beelden en schilderijen uit het park en het kasteel vlak voor de ondertekening van de aankoopakte. Via een toevalligheid ontdekte de nieuwe eigenaars op een vrijdagnamiddag de verkoop van de beelden en de schilderijen via een Frans veilinghuis. Inspectie Onroerend Erfgoed klaagde de destijdse adellijke eigenaars en het veilinghuis aan, waarbij Kempens Landschap, de gemeente Edegem en Natuurinvest zich burgerlijke partij stelden. Het eerst vonnis in deze zaak viel reeds in 2016, waartegen Inspectie Onroerend Erfgoed in beroep ging wat betreft de beelden; dit dossier bevindt zich voor het Hof van Beroep in Gent.

Echter voor de diefstal van de schilderijen en het medaillon was er reeds een veroordeling: de vier schilderijen moesten teruggegeven worden aan de nieuwe eigenaars. Voor de schilderijen die nog in het bezit waren van de familie Roest d’Alkemade gebeurde dit vandaag. “Het betreft een eerste belangrijke en symbolische stap” bevestigt Philippe De Backer, directeur van Kempens Landschap.

De twee andere portretten zijn enkele jaren geleden doorverkocht aan een notoir Antwerps zakenman. Hij is bereid de schilderijen terug te verkopen aan de familie maar dan wel tegen een meerprijs. Hij vraagt 25.000 euro schadevergoeding.

Ook burgemeester Metsu reageert tevreden, maar blijft voorzichtig: “De 11 fantastische beelden werden beschouwd als onroerend wegens bestemming. Dus wij en alle bezoekers hebben het recht te mogen genieten van deze beelden op onze unieke site. Reeds jaren pleiten wij voor gerechtigheid. Onze volharding blijkt nu eerste vruchten af te werpen.” Medio november volgt de volgende juridische stap.

%d bloggers liken dit: