Meer budget voor aankoop natuurgebieden maar problemen in Zuidrand

MECHELEN – Minister Koen van den Heuvel (CD&V) verhoogt het budget om natuurgebieden te kopen éénmalig met 2,5 miljoen euro. Zo kan Natuurpunt verschillende topnatuurgebieden verder uitbouwen. Concreet werden zeven uitbreidingen voorgesteld maar de Zuidrand ontbreekt. Daar wil niet iedereen mee.

De minister kondigde deze initiatieven vanmiddag niet toevallig aan in de Dijlevallei bij Mechelen. Van den Heuvel (rechts op de foto): ‘Hier wordt ingezet op een robuust natuurgeheel dat als groen lint tot vlak bij de stad loopt, met onder meer het Mechels broek, Mispeldonk en de Barebeek-vallei, waar gallowayrunderen – een hoornloos type runderen dat Natuurpunt vaak inzet voor begrazing – huist. Zij hebben er net een winter in de stal op zitten en zullen dit voorjaar de vrijwilligers helpen bij het natuurbeheer door het grasland kort te houden.’

De 2,5 miljoen euro zullen worden gebruikt voor uitbreidingen van het Breeven (in Geel – Ten Aard), het Turnhouts Vennengebied, de Schijnvallei in Wijnegem, Altenbroek in Voeren, het Kluizenbos in Aalst/Affligem, het Hagelands Bos in Rillaar en de Uitkerkse polder in Blankenberge. ‘Het gaat om gebieden waar telkens grote kansen liggen voor de natuur en voor al wie daarvan wil genieten. Van deze beslissingen zal onze natuur profiteren maar het is ook goed nieuws voor al wie graag tot rust komt. Bovendien komen ze de sociale contacten ten goede en tenslotte is het goed voor de fysieke en psychische gezondheid van mensen. Daarbij valt de rol van Natuurpunt niet te onderschatten.’ Daarnaast kondigde de minister aan dat hij nog voor het einde van de legislatuur 1 100 hectare natuur wil erkennen als officieel natuurreservaat. ‘Dit geeft zekerheid dat er voor 27 jaar middelen zullen zijn voor het noodzakelijk onderhoud van het gebied en voor de openstelling ervan.’

Lieven De Schamphelaere( links op de foto), voorzitter van Natuurpunt: ‘Door te investeren in robuuste, verbonden, natuur maken we de vaak kwetsbare natuur werkbaarder voor de grillen van het klimaat. Tegelijk versterkt op die manier het bufferende effect van onze gebieden. Robuuste gebieden bufferen water, zuiveren lucht en bieden een thuis aan kwetsbare dieren en planten.’ Probleemgeval: de Zuidrand. De Schamphelaere beaamt. ‘Mensen zijn er niet echt geneigd om gronden te verkopen. Met uitzondering van Lint gaat hem op hele kleine projecten. Jammer, want er zijn veel mogelijkheden. Voor alle duidelijkheid: geen kwaad woord over de gemeentebesturen want die willen wel degelijk mee. Neem bijvoorbeeld de Edegemse beek. Men wil een verbinding aanleggen tussen de berm en Fort 5. Ook de projectontwikkelaar Re-Vive is van goede wil. Men realiseert er de duurzaamste woonwijk van Antwerpen.’ In alle stilte worden plannen gesmeed om een heus nationaal park aan te leggen elders in de Zuidrand. ‘Maar de prijzen zijn er inderdaad drie keer zo hoog dan ergens anders’, zegt Noah Janssens, directeur natuurbeheer. ‘We leven op hoop . Kijk waar we hier staan. 35 jaar geleden begon dit met de aankoop van een klein perceeltje en nu zijn er plannen om het gebied uit te breiden tot in Leuven. De steun van de minister is meer dan welkom. Normaal krijgen wij subsidies om 400 tot 500 hectare grond per jaar aan te kopen maar de voorbije tien maanden kregen we er 1 100 hectare bij. Om goed te werken zouden we graag jaarlijks over twaalf miljoen euro beschikken. Eigenlijk is dit nog maar een fractie van de totale Vlaamse begroting;’ (EM)

%d bloggers liken dit: