Meer dan 750 km wandel- en fietsplezier in kaart in de provincie Antwerpen waarvan een heel deel in onze Zuidrand

ZUIDRAND – 753 kilometer, zoveel kilometer trage wegen bracht de provincie Antwerpen samen met vzw Trage Wegen, de Antwerpse Regionale Landschappen en de Streekvereniging Zuidrand in kaart het afgelopen jaar. Verder werd voor 16 km trage wegen opnieuw opengesteld. En dat is nog maar een begin, er staan nog heel wat inventarisaties en openingen gepland zegt gedeputeerde van Natuur en Landschap Rik Rottger : Trage wegen zijn dankbare lijnen in het landschap om rond te werken dankzij hun verbindende karakter tussen mens en natuur. Trage wegen bieden immers heel wat voordelen: de lucht is er gezonder, er is minder fijn stof en regelmatig bewegen en contact met groen zijn daarnaast goed voor de fysieke en mentale gezondheid. Trage wegen leveren ook een waardevolle bijdrage aan de biodiversiteit in een landschap. Daarom werken we verder aan het in kaart brengen en verbinden van deze trage wegen aldus nog Rik Rottger. In de toekomst in onze Zuidrand zal in Kontich de trage weg verbinding doorheen de oude spoorwegberm in het centrum voorzien worden van een halfverharding en het westelijk pad in Hof ter Linden in Edegem zal vervolledigd worden met een vlonderpad. Streekvereniging Zuidrand stippelde samen met haar vrijwilligers 23 wandelroutes uit langs trage wegen in Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel en Wilrijk. De nieuwe wandelkaart is verkrijgbaar voor 5 euro in de gemeentehuizen van deze gemeenten of bij onze regioradio Zuidrand. Stuur een mail naar studio@radiozuidrand.be en wij brengen de nieuwe wandelkaart van de Zuidrand aan je deur.

%d bloggers liken dit: