Meer dan één derde N-VA-kandidaten voor provincieraad woont in Zuidrand

ANTWERPEN – Niettegenstaande de N-VA de provincies liever wil afschaffen brengen zij – naar eigen zeggen – een sterke lijst naar voor. Hierbij er is plaats voor niet minder dan zeven kandidaten uit de Zuidrand. Dat is meer dan één op drie, vermits er in totaal twintig plaatsen te verdelen zijn in het arrondissement Antwerpen. N-VA Aartselaar, Edegem, Mortsel, Kontich en Boechout hebben één vertegenwoordiger, het district Wilrijk zelfs twee.

Ook voor de provincieraadsverkiezingen trapt N-VA Provincie Antwerpen de campagne af. Wilrijkenaar Luk Lemmens, eerste gedeputeerde voor de provincie Antwerpen en lijsttrekker voor het arrondissement Antwerpen: ‘Als partij staan wij voor goed bestuur, we willen de provincies inderdaad afschaffen. Maar zolang dit nog niet is gebeurd door Vlaanderen willen wij zoveel mogelijk op het beleid wegen. Als N-VA zijn wij het beste geplaatst om mee de provincies te besturen en te hervormen. We willen voorkomen dat de provincies zich blijven bezighouden met beleid dat eigenlijk al op een ander niveau wordt behartigd, zoals in het verleden vaak het geval was. Vanuit de provincie kunnen we echter nog heel wat zaken realiseren op bovenlokaal niveau, zoals de aanleg van fietsostrades en bovenlokale fietsroutenetwerken waarvan we ook de voorbije legislatuur met succes een speerpunt hebben gemaakt.’ De zeven vertegenwoordigers voor de Zuidrand zijn – in volgorde volgens hun plaats op de plaats -: Luk Lemmens (Wilrijk), Isabelle Vrancken (Aartselaar), Hugo Van Bueren (Edegem), Vera De Hert (Mortsel), Linda Verlinden (Wilrijk), Johan Staes (Kontich) en Sven Snyders (Boechout).

Lijstduwer is vicepremier Jan Jambon. ‘Ik zie voor de provincie Antwerpen een rol weggelegd in het veiligheidsbeleid. De provincies staan nog in voor onze provinciale politiescholen. Met de uitdagingen van vandaag inzake veiligheid is het cruciaal dat we goed opgeleid personeel hebben die ook in hun eigen regio tewerk kunnen worden gesteld, zowel voor de politie, de brandweer als hulpverleners. De provincie Antwerpen speelt met Campus Vesta een cruciale rol hierin en kan onder impuls van het beleid van Jan De Haes, gedeputeerde bevoegd voor Veiligheid op Vlaams niveau een voorbeeldfunctie opnemen.’

Meteen is de naam van de lijsstrekker voor het arrondissement Mechelen gevallen. Jan De Haes uit Heist-op-den-Berg verving vorig jaar partijgenoot Bruno Peeters. ‘We zetten sterk in op recreatie en groendomeinen en bouwen deze duurzaam uit. Veel van deze domeinen zijn lokaal verankerd en hebben een zekere uitstraling. We willen onze domeinen optimaal integreren in de hun omgeving waarbij de behoeften van de gebruikers en het karakter (en bijgevolg de opportuniteiten) van het domein centraal staan. Het is dus belangrijk om daar verder op in te zetten want hiermee kunnen we het lokale en bovenlokale toerisme in onze regio stimuleren. Dit biedt ook een sterke stimulans aan onze lokale ondernemers en horeca.’ In het arrondissement Turnhout zal Mireille Colson de lijst trekken. Ze is fractievoorzitster voor N-VA in de provincieraad en gemeenteraadslid in Herselt.

*KIESLIJST VOOR ARRONDISSEMENT ANTWERPEN: 1. Luk Lemmens, 2. Linda Lauwers, 3. Kris Geysen, 4. Marleen Van Hauteghem, 5. Isabelle Vrancken, 6. Seppe Gys, 7. Ilse Jacques, 8. Hugo Van Bueren, 9. Koen Palinckx, 10. Pascale Gielen, 11. Vera De Hert, 12. Danny Thijs, 13. Linda Verlinden, 14. Johan Staes, 15. Heidi Piette, 16. Chil Brant, 17. Sven Snyders, 18. Greet Dries, 19. Cordula Van Winkel, 20. Jan Jambon. (EM/ Foto N-VA)

%d bloggers liken dit: