Meer ruimte voor Kleine Struisbeek op grens van Edegem en Wilrijk

WILRIJK – De provincie start aanstaande maandag 1 oktober met een meer natuurlijke inrichting van de Kleine Struisbeek die daardoor meer ruimte krijgt voor water. De werken zullen twee maanden duren. Fietsers op het fietspad langs de Doornstraat moeten tijdens deze periode naar de overkant van de baan verhuizen.

Om de Kleine Struisbeek een meer natuurlijk karakter te geven, starten er binnenkort werken aan de waterloop. De provincie verlegt de beek met grote meanders en maakt de oevers veel flauwer. Gedeputeerde Rik Röttger (sp.a): ‘Hierdoor zal deze provinciale waterloop meer water kunnen bufferen, een ingreep tegen natte voeten. De beek zal meer opgaan in het landschap waardoor ook de planten en dieren naast de waterloop betere kansen krijgen.’ Vanaf oktober start de aannemer met de grondwerken naast het sportcomplex Mariënborgh op de grens van Edegem en Wilrijk.

De Kleine Struisbeek stroomt door Edegem, Wilrijk en Aartselaar en mondt via de Grote Struisbeek uit in de Schelde. De Kleine Struisbeek meandert in een erg gevarieerd landschap. Door weiden afgezoomd met knotwilgen, bossen en houtkanten, langs militaire overblijfselen, sportvelden, volkstuintjes en speeltuinen. De waterpartijen vormen de natuurlijke rijkdom van het gebied. Een hoger gelegen terras biedt een zicht over het natuurgebied met zijn historische antitankgrachten en nieuwe poelen, een uitgelezen plaats voor amfibieën. De grondoverschotten werden in het parklandschap gebruikt om niveauverschillen te creëren.

Omdat de waterlopen geregeld op verschillende plaatsen uit hun oevers treden, dringt een meer globale oplossing zich op. Verschillende ingrepen staan op de planning in heel het stroomgebied. De provincie werkt zo bijvoorbeeld ook aan het ontwerp van een nieuw overstromingsgebied ter hoogte van de Rijkerooistraat in Kontich. Hier kan overtollig water worden opgevangen en vertraagd worden afgevoerd. (EM/Foto Provincie Antwerpen)