Meer vandalisme aan scholen

HOVE – Tijdens de jongste gemeenteraad hield raadslid Diederik Vandendriesche (Hove Beweegt) een uiteenzetting over het vandalisme van de laatste maanden in de lagere scholen in Hove.

’T Groene Schooltje kreeg te maken met een brandstichting en in de Rodenbachschool werd er onder meer schade aangebracht aan het dak van de buitenschoolse kinderopvang De Mikado. Het raadslid vroeg zich af of de politie van de zone Hekla hier iets aan doet. “Destijds met de lokale wijkwerking stonden de agenten zowel in de ochtend als ‘s avonds aan de schoolpoorten en dat is nu niet meer het geval. Ook worden er tegenwoordig meer en meer verkeersovertredingen gemaakt aan onze schoolpoorten,” aldus nog Vandendriesche. “Misschien is het wel nuttig om de gemeenschapswacht mee in te schakelen,” sloot het raadslid af.

Vandalisme gebeurt allemaal ’s nachts. Al meer dan 60 jaar is er in Hove nooit één wijkdienst geweest na 20 uur,” reageert burgemeester Koen Volckaerts. “Vroeger hingen we af van de Rijkswacht in de Drabstraat in Mortsel of Kontich. Als er iets gebeurde kwam er een wagentje kijken. Nu met HEKLA zijn er permanent twee of drie patrouilles in de zone aan het rondrijden.”

“Op het politiecollege is dit specifieke feit nog niet ter sprake gekomen, wel met de korpschef, de postoverste en de dienst operaties. Er zullen meerdere controles ’s nachts plaatsvinden. Onze buurgemeenten hebben ook te lijden onder vandalisme. Ze hebben ook meer woninginbraken dan in Hove. We gaan ook iets wijzigen aan de sleuteldienst van de Rodenbachschool. Er komen camera’s, maar deze zijn in bestelling. Er komt ook extra verlichting met sensoren. Onze gemeenschapswacht mag geen politionele taken uitvoeren,” vertelde de Hovese burgemeester.

“In de politiepost Hove zitten er zes personen. “Volgens Binnenlandse Zaken heeft Hove maar recht op twee personen. Ze werken geregeld 12 uur aan één stuk door. En tussen 8 en 9u ‘s morgen komen ze geregeld een kijkje nemen aan onze Hovese scholen,” sloot burgemeester Koen Volckaerts zijn antwoord af.

%d bloggers liken dit: