Milieuraad van Mortsel organiseert ‘Debat over ‘t stad’ op 14 september

MORTSEL – Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen organiseren de milieuraad van Mortsel, de adviesraad wonen en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO een verkiezingsdebat rond het thema ‘milieu en wonen’ in de breedste zin van de woorden. Op vrijdag 14 september vanaf 20 uur zullen Mortselse politici door Marc Van De Looverbosch, politiek journalist bij de VRT, en zelf inwoner van de stad aan de tand worden gevoeld over hun intenties voor de volgende bestuursperiode. De basis van dit debat vormt de inspiratienota die werd opgesteld door de organisatoren ervan. Het is de weerslag van de stadsgesprekken die in het voorjaar werden gehouden om samen met de inwoners van Mortsel op zoek te gaan naar ideeën voor een innovatief ruimte-, milieu- en woonbeleid. Wens je het standpunt van alle Mortselse partijen te kennen rond milieu en wonen, kom dan naar de gratis debatavond die zal plaatsvinden in zaal ’t Parkske in de Edegemsestraat. De avond is interactief. Via SMS kan het publiek tijdens het debat ingrijpen. Na afloop van het debat krijgen de politici de kans om de aanwezigen in één minuut te overtuigen over hun gelijk. Naar goede gewoonte kan de burger nadien tussen pot en pint nakaarten met de politici.

%d bloggers liken dit: