Minister informeert zich over ‘groene’ landbouwprojecten in Kontich en Geel

GEEL – Koen Van den Heuvel (CD&V), kersvers minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, liet zich bij vijf verschillende bedrijven in onze provincie (Sint-Katelijne-Waver, Kontich, Pulle en twee locaties in Geel) informeren over innovatieve landbouwprojecten. De minister maakt 1,75 miljoen euro vrij voor nieuwe milieutechnologieën in de land- en tuinbouw en kwam kijken of zijn geld goed terecht zal komen.

Zijn tweede bezoek van de dag bracht Van den Heuvel in Kontich, bij rozenkwekerij Scheers aan de Keizershoek. Het bedrijf werd 100 jaar geleden opgestart door de overgrootvader van de huidige eigenaar, Wim, die de leiding heeft over 30 medewerkers. Wim Scheers, wiens 70-jarige vader Karel nog altijd meewerkt in het bedrijf: ‘De LED-lampen in de vier serres zijn paars-rood, een kleur die wordt gebruikt voor de fotosynthese van de rozen. 70 procent van de lampen is LED. We gaan verder de klimaatvriendelijke toer op door groene stroom op te wekken en door een milieuvriendelijke verpakkingsmethode voor de rozen te gebruiken.’

Na twee ommetjes bracht Koen Van den Heuvel ook een werkbezoek aan de Hooibeekhoeve in Geel, waar hij kennismaakte met de werking van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV). ‘Sommigen beweren dat landbouw en milieu elkaars tegenpolen zijn maar vandaag heb ik gezien dat dit hoegenaamd niet waar is. Probleem is dat de mensen niet meer weten waar onze landbouwers mee bezig zijn.’ In de Hooibeekhoeve doen twintig medewerkers hoofdzakelijk praktijkonderzoek voor jongvee, melkvee en voedergewassen met oog voor het veranderende klimaat. Zo wordt er onder meer gezocht naar manieren om de uitstoot van ammoniak, CO2 en methaan bij melkveebedrijven te verminderen en de opslag van CO2 in de bodem te verhogen. Van den Heuvel: ‘Het belang van deze onderzoeken valt niet te onderschatten. De opgedane kennis wordt immers verspreid over gans Vlaanderen via demonstratieprojecten, workshops, studiedagen,… De samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de provincie Antwerpen is duidelijk een win-win voor de hele sector.’

Waar vroeger enkel op bepaalde onderdelen werd gefocust, wordt vandaag bij onderzoeksprojecten steeds meer de gehele keten benaderd. Er wordt als het ware van veld tot stal gewerkt. Een mooi voorbeeld is het project KOE (Klimaatvriendelijke Ommekeer met Eigen vervoer). Gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V): ‘Dit project zet in op klimaatvriendelijke teelten als granen, veldbonen, grasklaver, rietzwenkgas en voederbieten. Diep-wortelende gewassen laten meer organische stof achter in de bodem en met vlinderbloemigen heb je minder kunstmest nodig omdat ze zelf stikstof fixeren uit de lucht. Voederbieten zijn dan weer niet alleen een uitstekende teelt om de nitraatuitspoeling te beperken, ze zijn ook goed voor de bodem en produceren veel bedrijfseigen voer. Daardoor moet minder ander voer als soja en granen van buitenaf worden aangevoerd.’ Gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V): ‘In ‘De Klimaatploeg’, een project dat wordt ondersteund voor de provincie, Vlaanderen en Europa werken vijf melkveebedrijven en experten uit verschillende vakgebieden samen aan concrete initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan het klimaat. Denk bijvoorbeeld aan het energieverbruik in de stal of het melklokaal, de introductie van andere teelten op het veld en het gebruik van milieuvriendelijke krachtvoerbestanddelen voor de dieren.’ (EM/ Foto Tibo Lodewijckx)

%d bloggers liken dit: