Minister Tommelein bekijkt ‘Zaak Jespers’ na artikel op website Radio Zuidrand

EDEGEM – Gisteren woensdag berichtten wij u over het verhaal van Ralph Jespers uit Edegem, die tevergeefs een beroep deed op de VREG (Vlaamse Regulator voor de Electriciteits- en Gasmarkt) om een terugbetaling te krijgen van zijn teveel betaalde energiebijdragen (zie ons artikel ‘Het hallucinante verhaal van Ralph Jespers uit Edegem en de VREG’). Vandaag heeft minister Bart Tommelein (OpenVLD) de zaak naar zich toegetrokken.

Gisteren nog kwam er minder goed nieuws vanwege de CREG (Commissie voor de Regeling van de Elektriciteit en het Gas). Zij schreven: ‘De CREG heeft enkel het globaal terug te betalen bedrag per distributiezone vastgesteld. De interne verdeling naar de verbruikers toe is op Vlaams niveau geregeld. Zoals u kunt lezen op deze webpagina van de VREG, gebeurt de terugbetaling onder de vorm van een korting op de federale bijdrage in de periode van 1 juli 2018 tot 31 december 2019. Wie geen energiecontract heeft in die periode, komt niet in aanmerking voor de korting.’

Vanochtend echter ontvingen wij van Radio Zuidrand én Ralph Jespers volgende mail vanwege Tom Van der Kelen, Kabinetsmedewerker Vlaamse Contact en vanwege minister Tommelein: ‘Wij hebben kennis genomen van het artikel op www.radiozuidrand.be We bezorgen u zo spoedig mogelijk een antwoord. Al naar gelang de specificiteit van uw vragen kan het zijn dat wij advies dienen in te winnen (adviseurs van ons kabinet, de administratie of van externe instanties).’ Wordt vervolgd dus. (EM)