Mortsel, Borsbeek en Boechout gaan in beroep tegen ministerieel besluit

BOECHOUT – De gemeentes Borsbeek en Boechout en de stad Mortsel hebben beroep ingediend tegen een recent besluit van de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koen Van Den Heuvel (CD&V).

Alles draait rond de vergunningsvoorwaarden van de luchthaven van Deurne. ‘De milieuvoorwaarde die het aantal trainingsvluchten bepaalt, wordt in het besluit in feite versoepeld door het aantal toegelaten vliegbewegingen tussen 2019 en 2022 met meer dan 50 procent te verhogen: van 10 000 naar 18 000 bewegingen. Daarvoor was er sprake van 10.000 ‘vluchten’, nu van 18.000 ‘bewegingen’. Door één vlucht te definiëren als twee bewegingen wordt er een loopje genomen met de milieuvergunning voor de luchthaven van Deurne’, zeggen de drie gemeentebesturen. Men meent dat de minister zijn bevoegdheid te buiten is gegaan.

Burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout & Vremde): ‘De luchthaven van Deurne bevindt zich vlakbij het grondgebied van onze gemeente. De trainingsvluchten die opstijgen en landen bevinden zich nog op lage hoogte wanneer zij het grondgebied van Boechout en haar deelgemeente Vremde overvliegen. Het gevolg hiervan is dat de gemeente en haar inwoners onder meer (geluids-)hinder kunnen ondervinden van deze opstijgende en landende vliegtuigen. Gelet op de ligging van de luchthaven vlakbij het grondgebied van de gemeente Boechout spreekt het voor zich dat de impact van het vergunde op het welzijn van de burgers zeer groot is, aangezien zij het toegelaten aantal trainingsvluchten significant doet toenemen.’

De gemeente Boechout heeft beroep gedaan op een advocatenkantoor om haar belangen te verdedigen. (EM)

%d bloggers liken dit: