Mortsel, Borsbeek en Boechout gaan zwaar verkeer verbannen uit het centrum

MORTSEL – Komt er een oplossing voor het doorgaand zwaar vrachtverkeer in de centra van Mortsel, Borsbeek en Boechout? De burgemeesters van de twee gemeenten en de stad komen alleszins met een voorstel om dit te testen tijdens de her-aanleg van de Krijgsbaan. Minister Ben Weyts (N-VA) en het Agentschap voor Wegen en Verkeer zijn bereid de haalbaarheid van dat voorstel te onderzoeken.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de stad Mortsel en Infrabel plannen in 2019 een volledige her-aanleg van de druk bereden Krijgsbaan (R11) in Mortsel, vanaf het kruispunt met de Eggestraat tot net voorbij het kruispunt met de Heirbaan. Het doel is de verkeersveiligheid van alle weggebruikers te verhogen, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers.

De burgemeesters van Mortsel, Borsbeek en Boechout willen de her-aanleg van deze gewestweg aangrijpen als kans om het vele vrachtverkeer in de toekomst te bannen uit hun centrum. Meer specifiek vragen de burgemeesters om tijdens de werken aan de Krijgsbaan een proefproject hierrond op te zetten, dat hopelijk na de werken permanent in voege kan gaan. Minister Weyts en het Agentschap voor Wegen en Verkeer zijn bereid de haalbaarheid van dit proefproject te onderzoeken. Mortsel, Borsbeek en Boechout zijn al geruime tijd vragende partij om het zware vrachtverkeer naar de Antwerpse Ring, E313 en E19 te leiden of het daar te houden. De her-aanleg van de Krijgsbaan is een mooi moment om dit uit te proberen, aangezien het verkeer toch al wordt omgeleid.

Tijdens de her-aanleg zal gemotoriseerd verkeer op de Krijgsbaan gedurende ongeveer negen maanden slechts in één rijrichting mogelijk zijn. Er werd gekozen om verkeer toe te laten in de richting van Borsbeek, meer bepaald het uitrijdende verkeer vanuit Mortsel. Verkeer vanuit Borsbeek richting Mortsel wordt omgeleid via de Heirbaan en Drabstraat, maar die omleiding is noch toegelaten, noch geschikt voor vrachtverkeer.

Boechout vreest op zijn beurt dat de N10 tijdens de werken in Mortsel zal dichtslibben met vrachtverkeer, met alle gevolgen voor de Boechoutse dorpskern. De burgemeesters willen daarom graag een uniek proefproject lanceren om dat zware vrachtverkeer te bannen, niet alleen tijdens de werken aan de Krijgsbaan, maar ook daarna.

‘Zwaar vrachtverkeer hoort niet thuis in het centrum van Mortsel en dat van de buurgemeenten. Het tast de leef-kwaliteit van onze centra te zwaar aan’, klinkt het. Daarom komen er ANPR-camera’s die nummerplaten herkennen aan de afrit van de E313 in Massenhoven en aan de rotonde in Wommelgem, net als tussen Mortsel en Boechout.

‘Nu het verkeer tijdens de her-aanleg van de Krijgsbaan toch zal moeten omrijden, is het een mooie opportuniteit om te testen of we via een ANPR-schild zwaar verkeer op de wegen kunnen houden die daarvoor bestemd zijn. In een stads- of dorpscentrum zorgen ze enkel voor extra pollutie en lawaaihinder, daar is iedereen het over eens’, zeggen Erik Broeckx (N-VA) van Mortsel, Koen T’Sijen (PRO Boechout& Vremde) en Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek).