Mortsel en Edegem willen net aanleggen met warmteresten van Agfa-Gevaert

ANTWERPEN – Kunnen de nieuwe bewoners rond Agfa-Gevaert binnenkort hun huizen duurzaam verwarmen? Uit een eerste verkenning in opdracht van de provincie Antwerpen blijkt alvast dat een warmtenet kans maakt. Om de mogelijkheden in detail te onderzoeken werken de steden Antwerpen en Mortsel, de gemeente Edegem, Agfa-Gevaert en warmtenetbeheerder Eandis aan een grondige detailstudie. De resultaten hiervan worden verwacht in oktober.

Gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V): ‘Ik ben blij met de engagementen die deze partners hebben aangegaan. Met warmtenetten kunnen we in onze provincie grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig en vraagt zowel economische als ecologische haalbaarheid. Net daarom zet de provincie VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Instituut) in om partnerschappen op te richten die tot dit evenwicht kunnen komen.’

Antwerpen, Mortsel en Edegem willen met de aanleg van warmtenetten inzetten op de vergroening van de warmtevraag van hun inwoners. Dit kadert binnen hun klimaatbeleid. Het basisprincipe van een warmtenet is simpel: restwarmte van industriële processen stroomt via een netwerk van buizen tot bij de klant. In het geval van Agfa-Gevaert betekent dit dat industriële restwarmte beschikbaar wordt gesteld aan het Zilverkwartier in Berchem, de toekomstige woonwijk aan de Fort-V-straat in Edegem en de KMO-zone aan de Vredebaan in Mortsel. Op termijn kan het warmtenet worden uitgebreid naar de omliggende buurten.

De aanleg van een warmtenet is een ingrijpend project. Daarom gaan de vijf partners een formele, toekomstgerichte samenwerking aan. De provincie Antwerpen zorgt voor een aansluiting van dit intergemeentelijk warmtenet met mogelijke andere initiatieven in de regio. Volgens een eerste verkenning door het VITO in opdracht van de provincie maakt het project alleszins een zeer goede kans. Een grondige detailstudie zal bevestigen of het warmtenet rendabel genoeg is om de omliggende woonwijken optimaal van warmte te voorzien. Het is immers de bedoeling dat de gebruikers van het warmtenet niet meer betalen dan in een referentiescenario met aardgas.

Naast rentabiliteit is ook duurzaamheid een belangrijke factor. Omdat warmtenetten maximaal de beschikbare restwarmte gebruiken, zijn ze een ideaal hulpmiddel om de CO2-uitstoot gevoelig terug te dringen. Als het onderzoek de haalbaarheid van het ambitieuze project bevestigt, kan het warmtenet jaarlijks 800 à 1 200 ton CO2 uitsparen. Dit komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van 550 tot 800 nieuwe wagens.

De provincie Antwerpen is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en te klein om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is. Meer info: #streekmotor @prov_Antwerpen www.provincieantwerpen.be, www.streekmotor.be. (EM/Foto Ludwig Caluwé)

 

 

%d bloggers liken dit: