Mortsel start project op om te bemiddelen bij geschillen tussen buren

MORTSEL – Samenleven is boeiend, maar niet altijd even makkelijk. Misverstanden zijn menselijk en iedere buur heeft andere gewoontes. Dat kan gaan van teveel lawaai tot overhangende takken. Gelukkig kunnen ergernissen vaak met een goed gesprek worden opgelost. Maar wat als met je buur praten moeilijk is? Dan helpt burenbemiddeling je verder.

In Nederland doen 90 procent van de gemeenten beroep op burenbemiddelaars. In ons land is het systeem vooral ingeburgerd in de provincie Vlaams-Brabant. Gouverneur Cathy Berx wil dat ook de Antwerpse gemeenten er werk van maken. In Antwerpen stad loopt het project al ettelijke jaren, net als in Mechelen. In Brasschaat krijgt men per dag een vijftal bemiddelingsaanvragen binnen. Ook in Boom en Schoten zijn de burenbemiddelaars al een tijdje aan de slag.

Vanaf nu springt ook Mortsel op de kar en dit als enige plek in de Zuidrand. Een team van drie enthousiaste vrijwilligers werd opgeleid om hiermee onmiddellijk aan de slag te gaan. Stuk voor stuk zijn het mensen die door hun werksituatie al met de problematiek vertrouwd zijn geraakt: een sociaal bemiddelaar, een gepensioneerde advocate en een student rechten. Nu zaterdag beginnen drie andere inwoners van Mortsel aan hun opleiding die vijf weken duurt en wordt gegeven bij Campus Vesta, het autonoom provinciebedrijf dat is gevestigd in Ranst en dat voornamelijk opleidingen biedt voor brandweer, politie en dringende geneeskundige hulpverlening. Bedoeling is ook dat de coördinatoren van de diverse steden en gemeenten uit onze provincie op regelmatige basis samenkomen.

Een burenbemiddelaar schept een veilig klimaat waarin er ruimte is voor dialoog. Hij stimuleert en begeleidt de communicatie zodat buren beter of terug met elkaar praten. Alle partijen krijgen de kans om op een evenwaardige manier een bijdrage te leveren in het vinden van een oplossing voor een conflict of overlast. Conflicten gaan over heel diverse onderwerpen: lawaaihinder, rommel, vuilnis of stank, afscheidingen tussen woningen, overhangende bomen of struiken, pesterijen, vernielingen en parkeeroverlast.

In sommige situaties wordt er niet bemiddeld zoals bij een strafrechtelijk feit, wanneer het conflict al door de rechtbank werd behandeld, bij familiale conflicten zoals intra-familiaal geweld of echtelijke ruzies, bij conflicten waarbij er een ongelijke machtsverhouding is tussen de buren (bijvoorbeeld huurder – verhuurder) en in situaties die niet veilig lijken voor de bemiddelaar (bijvoorbeeld buitensporige agressie, ernstige verslavings- of psychiatrische problemen).

Elke inwoner van Mortsel kan een bemiddeling aanvragen. Maar ook eventueel lokale handelaars, scholen, verenigingen,… die betrokken zijn in een burenconflict kunnen een bemiddelingstraject laten opstarten. Burenbemiddeling is gratis en vrijwillig. Men beslist zelf of men deelneemt aan een gesprek met zijn buur. Bemiddelaars vertellen niets tegen anderen. Ze geven enkel informatie door als je daar toestemming voor geeft. De bemiddelaars zijn er voor beide buren en kiezen geen partij. Wie meer informatie wil of een burenbemiddeling wil opstarten, stuurt een mailtje naar burenbemiddeling@mortsel.be of belt naar 03 450 95 81. (EM/illustratie stad Antwerpen)