N-VA Boechout: ‘Meerderheid misrekent zich’, PRO: ‘Enkel een vormfout’

BOECHOUT – Op de Boechoutse gemeenteraad werd er door het bestuur verder gegaan met de ontmanteling van het AGB, inclusief de overdracht van gebouwen en bijhorende huurcontracten. Sven Snyders, fractieleider van de N-VA (eigen foto): ‘Bij de gedetailleerde controle hiervan, moesten we vaststellen dat er een cadeau of een fout inzat van bijna 100 000 euro.’ Schepen Rudi Goyvaerts (PRO Boechout & Vremde) weerlegt. ‘Dat is nonsens. Het was gewoon een vormfout zonder gevolgen.’

Het huurcontract voor de gelijkvloerse verdieping van het kopgebouw Peckius, waar Carrefour en de dienst burger en Welzijn zijn gelegen, werd eerst door het AGB en nu door de gemeente gehuurd van de NV IMOMO.

Snyders: ‘Het initiële huurcontract liep 27 jaar, startend op 1 januari 2017. Het nieuwe huurcontract start op 1 oktober 2019 en zou voor 25 jaar lopen. Een verlenging dus van tien maanden, een totale cadeau van 93 563 euro’s.’

Schepen Goyvaerts: ‘Wij geven toe dat er een vormfout stond in het contract. Die werd begaan door een ambtenaar. Uiteraard werd dat aangepast en is er in feite niets gebeurd.’

Snyders: ‘Consternatie alom op de gemeenteraad. Het punt werd verdaagd, omwille van de onduidelijkheid. Het bestuur wist zelf niet hoe de vork in de steel zat. Het choqueerde me dat enkel onze fractie deze grote en vooral dure fout heeft opgemerkt. Ik ga er dan ook van uit dat het om een fout gaat.’

Goyvaerts: ‘Nu val ik helemaal van mijn stoel. Dit punt is gewoon goedgekeurd meerderheid tegen oppositie, zonder meer. Onbegrijpelijk dat N-VA hier een zaak van wil maken.’

Snyders sluit af. ‘De gemeente geeft de NV IMOMO al voldoende cadeaus door dit gebouw te huren. Terwijl andere gebouwen, waar de gemeente ook eigenaar van is, leeg blijven staan. Dit moet stoppen, het wordt tijd dat de gemeente Boechout op een verantwoorde manier omgaat met het geld van de burgers. Daar blijven we als N-VA op hameren.’

Tijdens dezelfde gemeenteraad werd het plan goedgekeurd voor de wijk Zuiderdal (gelegen tussen Groenstraat, Vremdesesteenweg en Mussenhoevelaan). Schepen Philip Verstappen (PRO Boechout & Vremde): ‘Bij het participatiemoment eerder dit jaar, bleek dat voor de bewoners de sociale functie van het plein heel belangrijk is. Maar ook rust stond bovenaan veel verlanglijstjes. Het ontwerpbureau heeft geprobeerd om met zoveel mogelijk wensen rekening te houden.’

‘Het is duidelijk dat de tekenaars de roep om ontmoeting en rust goed hebben begrepen. In het midden van het plein is er een verhard gedeelte, waar de buurt een barbecue of een feest kan organiseren. Op en rond het plein staan picknick- en zitbanken. Ook is er veel gras om op te spelen. Met speelheuvels, speeltoestellen, een petanquebaan en eventueel zelfs een badmintonveldje.’

Een dreef van acaciabomen, die in een dakvorm worden geleid om veel schaduw te geven, enkele solitaire bomen, trage verbindingen voor voetgangers en fietsers en een trage weg richting Vremdesesteenweg geven reliëf aan het plein. Hagen omzomen de parkeervakken.

Matexi, dat de wijk Zuiderdal heeft ontwikkeld, zal het plein aanleggen. Tegen einde volgend jaar plant men de oplevering. (EM)

%d bloggers liken dit: