N-VA en CD&V krijgen elk twee gedeputeerden in Antwerpse provincieraad

MORTSEL – N-VA en CD&V stelden de nieuwe Antwerpse deputatie voor. Beide partijen krijgen ieder twee gedeputeerden.

Luk Lemmens van N-VA blijft eerste gedeputeerde. Daarnaast verlengt ook Jan De Haes (N-VA) zijn mandaat. CD&V schuift opnieuw Ludwig Caluwé en nieuwkomer Kathleen Helsen als gedeputeerden naar voor. Nu de toekomstige deputatie bekend is, kunnen de gesprekken rond het bestuursakkoord en de invulling van de bevoegdheden worden voortgezet.

Dit betekent dat er geen plaats meer is voor Peter Bellens (CD&V) en Rik Röttger en Inga Verhaert, beiden van sp.a, dat geen deel meer uitmaakt van de meerderheid. Eén en ander heeft ook te maken met het feit dat de drie kiesarrondissementen (Antwerpen, Mechelen en Turnhout) elk een gedeputeerde moeten leveren en dat één van de vier een vrouw moet zijn. Luk Lemmens woont in Wilrijk, Jan De Haes in Heist-op-den-Berg, Ludwig Caluwé in Essen en nieuwkomer Kathleen Helsen (zie foto) in Herselt. (EM)

 

%d bloggers liken dit: