N-VA Mortsel en Borsbeek tevreden met nieuwe investeringsbudgetten van Vlaams minister Ben Weyts.

MORTSEL/BORSBEEK – Vlaams minister Ben Weyts beantwoordt de file-records van het afgelopen jaar met een heleboel investeringen. Voor 2018 voorziet Vlaanderen maar liefst 1,4 miljard euro in vlotter en veiliger verkeer. Ten opzichte van 2014 is dat een stijging met 64 procent. Voor de eerste keer zijn alle investeringen van de verschillende entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken samengevoegd in één globaal investeringsplan. Zo kunnen investeringen beter worden gecoördineerd en blijft de hinder beperkt. De Vlaams minister zegt ‘Er gaan volgend jaar veel schoppen in de grond.’ Het filerecord wordt elk jaar een beetje scherper gesteld in Vlaanderen. Die files verlammen mens, milieu en economie. Er bestaan geen wonderoplossingen om ze weg te toveren. Investeren is de enige manier om opnieuw perspectief te bieden. De investeringen staan vermeld in het Globaal Investeringsplan (GIP). ‘Dankzij dit globale investeringsplan kunnen we de investeringen beter opvolgen en coördineren, om de hinder te beperken.’

Burgemeester Erik Broeckx van de stad Mortsel sluit aan ‘Vlaanderen heeft nog nooit zoveel geïnvesteerd in mobiliteit en dat is goed nieuws voor projecten die al lang op zich lieten wachten. N-VA is al lang vragende partij om de R 11, de verbindingsweg tussen Mortsel en Borsbeek, te optimaliseren. Nu is er eindelijk een concreet perspectief. Vlaams minister Ben Weyts zorgt voor recordinvesteringen in fietsinfrastructuur, waterwegen, openbaar vervoer én weginfrastructuur. Er kan zo volop werk worden gemaakt van vlotter en veiliger verkeer voor alle weggebruikers. En schepen Walter Kiebooms in de gemeente Borsbeek zegt .

‘Onze regio heeft nood aan deze nieuwe investeringen in infrastructuur. We willen het sluipverkeer terugdringen door te investeren in goede wegen voor iedereen. N-VA Borsbeek heeft bijvoorbeeld altijd gepleit voor het aanpakken van het sluipverkeer door de aanleg van een nieuwe verbindingsweg. Deze moet het verkeer tussen de gewestwegen R11 en N10 stroomlijnen zodat het weg blijft uit de dorpskernen van Borsbeek en Mortsel. We hebben dit dossier ook aangekaart in Brussel bij minister Weyts. De planning van het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer is één lange lijst van belangrijke investeringen in de toekomst van Vlaanderen.’

Ook voor Mortsel en Borsbeek zit er dus goed nieuws in.

%d bloggers liken dit: