Na Edegem en Aartselaar keurt nu ook Mortsel een meerwaardebelasting goed

MORTSEL – CD&V Mortsel heeft op de afgelopen gemeenteraad tegen de invoering van een meerwaardebelasting op gronden als gevolg van een bestemmingswijziging gestemd. ‘Ten onrechte’, zegt schepen Koen Dehaen (N-VA). We legden de twee standpunten naast elkaar.

Gemeenteraadslid Patick Hapers (CD&V)/Foto CD&V): ‘Over de meerwaardebelasting zegt het bestuursakkoord letterlijk: ‘We investeren een substantieel opbrengstgedeelte daarvan in buurtgroen doorheen de stad.’ Dehaen heeft echter in de raadscommissie verklaard dat de opbrengst naar de algemene middelen zal vloeien. Het bestuursakkoord is nog niet koud of het wordt dus al genegeerd. Er wordt zonder enige visie een nieuwe belasting ingevoerd. Het geld gaat niet naar klimaatmaatregelen of naar een investeringsfonds, maar het wordt gewoon gebruikt om financiële putten te vullen. CD&V vraagt zich af hoe Open VLD, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, deze nieuwe belasting aan haar kiezers kan uitleggen.’

Dehaen:’CD&V gaat hier wel erg kort door de bocht. De meerwaardebelasting die we hebben goedgekeurd is pro-actief. Je weet nooit wanneer je ze zal moeten aanwenden: is dat binnen twee jaar, drie jaar of niet? Wanneer we moeten afwachten tot er ergens een bestemmingswijziging komt om de maatregelen door te voeren dan zijn we rijkelijk raad. Trouwens, wij zijn zeker niet de enigen die zo werken: andere gemeenten doen het ook. De opmerking dat het geld zal worden gebruikt om financiële putten te vullen is uit de lucht gegrepen. Er is afgesproken dat we pas tegen eind dit jaar de budgetten in het bestuursakkoord gaan gieten. Hoe kan CD&V dan nu al weten wat er met de gelden zal gebeuren?’

Hapers heeft nog andere opmerkingen. ‘Het college verwacht een opbrengst tot anderhalf miljoen euro. De stad kan echter niet vermijden dat de eigenaars van de gronden dit doorrekenen aan de eigenaars van de woningen die er zullen worden gebouwd. Als we dit toepassen op het RUP Venneborg, waar 144 appartementen, 36 woningen en twintig sociale woningen worden voorzien, is dit gemiddeld 7 500 euro per woning extra. Hoe past dit in de ambitie van het stadsbestuur om wonen betaalbaar te houden? Daarnaast wil men de belasting al heffen op het moment dat de bestemmingswijziging wordt goedgekeurd en niet op het moment van de realisatie. Dit is vragen om problemen en dit kan sommige grondeigenaars in financiële moeilijkheden brengen. Bovendien is het niet ondenkbaar dat betwistingen over de schattingen van de waarde van de grond zullen leiden tot rechtszaken. Kortom, dit dossier getuigt van ondoordacht haastwerk en heeft daarom niet de steun van CD&V.’

Dehaen: ‘Ook dit is een omgekeerde redenering. Wanneer een projectontwikkelaar een stuk grond koopt met een bepaald statuut en als door een bestemmingswijziging in het kader van ruimtelijke ordening het statuut van dat stuk grond verandert, kan de ontwikkelaar de grond verkopen met een flinke meerwaarde. We willen dat die meerwaarde niet uitsluitend ten goede van de eigenaar van het perceel laten komen, maar ook van de stad.’ Mortsel haalde zijn mosterd bij Edegem dat 3,5 miljoen euro ontving van een bouwpromotor, die op de voormalige site van Fortis-Extraction appartementen en zorgwoningen plaatste. Als eerste gemeente of stad in Vlaanderen voerde Edegem in 2014 een innovatief reglement in waardoor een deel van de meerwaarde die grondeigenaars genieten naar de gemeente vloeit. Aartselaar hen dit na. (EM)

%d bloggers liken dit: