Nachtelijke herstelling van het wegdek op de A12 in Aartselaar

Tijdens de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 februari voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een lokale asfaltherstelling uit op het wegdek van de A12 in Aartselaar. De werfzone bevindt zich ter hoogte van het kruispunt met de Cleydaellaan op de rijrichting naar Brussel. Het verkeer moet er tijdelijk over één rijstrook passeren.

De werken worden ‘s avonds en ‘s nachts (tussen 20 en 6 uur) uitgevoerd om de hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden. Ter hoogte van de werfzone wordt de rechterrijstrook ingenomen, de linkerrijstrook blijft open voor het verkeer. Verkeer komende van de Cleydaellaan kan tijdens de werken de A12 niet oversteken en wordt omgeleid via het kruispunt van de Helststraat. De werken zijn weersgevoelig. In geval van ongunstige weersverwachtingen kan de huidige planning nog wijzigen. Voor meer informatie hierover kan je steeds terecht bij de politiezone Hekla – wijkkantoor Aartselaar in de Baron Van Ertbornstraat 3 in Aartselaar of het tel 03/440 00 10 of een mail naar aartselaar@politiehekla.be

%d bloggers liken dit: