Nature Smart Cities investeert in trage-wegenprojecten van de Zuidrand

ANTWERPEN – Deze maand ging ‘Nature Smart Cities’ van start. Tot februari 2022 zullen in het kader van dit interregionale 2 Zeeënproject verschillende trage-wegenprojecten opgezet worden in de Zuidrand. ‘Nature Smart Cities’ wil aan de hand van deze demonstratieprojecten een business model ontwikkelen dat gemeenten in staat stelt zich te wapenen tegen klimaatsverandering.

Bart Seldeslachts (N-VA), burgemeester van Kontich: ‘Als voorzitter van streekvereniging Zuidrand ben ik blij dat we met dit subsidieproject belangrijke investeringsmiddelen naar onze regio kunnen brengen. Binnen de Zuidrand zullen met steun van Nature Smart Cities zeven demonstratieprojecten worden gerealiseerd In Kontich, Hove, Lint, Aartselaar, Mortsel, Borsbeek en Edegem.’ De gemeenten maken deel uit van de Streekvereniging Zuidrand, een samenwerkingsverband tussen deze gemeenten, de provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid.

Concreet zullen trage wegen worden aangelegd: half-verhardingen of vlonderpaden in valleigebieden. In Lint wordt geïnvesteerd in de aanleg van een trage weg die het bestaande Laarzenpad zal verlengen. In Kontich wordt de trage verbinding doorheen de oude spoorwegberm in het centrum voorzien van een half-verharding. Het westelijk pad in Hof ter Linden in Edegem zal worden vervolledigd met een vlonder-pad. Ook in de gemeente Aartselaar zal een vlonder-pad worden aangelegd langsheen een bestaande buurtweg in valleigebied. In Borsbeek wordt een verharding verwijderd en vervangen door een half-verharding. In Mortsel zal op de groene berm een half-verharding worden aangelegd. In Hove wordt gewerkt aan een trage weg langsheen de Lachenebeek.

Ondervoorzitter Goedele Van der Spiegel (Groen), schepen van Edegem: ‘Elke gemeente draagt zijn steentje bij. In totaal kan 240 000 euro aan Europese subsidies worden geïnvesteerd in de realisatie van deze trage wegen. De gemeenten zelf leggen hier telkens een cofinanciering van 40 procent bij.’ De aanpak is als volgt: op enkele plaatsen wordt eerst een verharding (asfalt- of betonlaag) verwijderd. Op die manier wordt ook de infiltratie van water in de valleien van de Zuidrand verbeterd.

Gedeputeerde Rik Röttger (sp.a): ‘De provincie investeerde de voorbije jaren in een uitgebreid netwerk van trage wegen in de Antwerpse Zuidrand. Oude bospaden, veldwegen en karrensporen werden opnieuw opengesteld. Dat creëert nieuwe kansen voor zachte recreatie dicht bij huis.’

Verschillende partners uit de 2 Zeeën regio participeren in dit project. Gedeputeerde Peter Bellens (CD&V): ‘Projecten als deze bewijzen dat Europa geen ver-van-mijn-bed-show is maar zichtbaar is in het leven van Jan en alleman, ook dichtbij huis.’ Doel van Nature Smart Cities is het ontwikkelen van een business model dat kleine en middelgrote gemeenten in staat stelt om groene infrastructuur te realiseren. Dit zal de gemeenten helpen zich te wapenen tegen de effecten van klimaatsverandering. In de Zuidrand ligt de focus op de valleien die bij hevige regenval op korte tijd veel water moeten bufferen en afvoeren. De ervaring die wordt opgedaan bij het opzetten en uitvoeren van de demo’s zal het business model voeden. (EM/Foto Vlonderpad Langbos Kontich, Provincie Antwerpen)