Neem deel aan de werktafels rond het ouderenbehoeftenonderzoek in Kontich

Met het ouderenbehoeftenonderzoek wil het lokaal bestuur de Kontichse senioren in kaart brengen en hier in de toekomst op inspelen.

In 2018 vulden 420 Kontichse senioren een anonieme vragenlijst in. ‘Deze verwerkten we in het najaar en met de resultaten gaan we nu aan de slag in een participatief project. We leggen een participatief traject af in de vorm van werktafels waarin we rond 4 grote pijlers zullen werken: zorg, wonen, mobiliteit en vrije tijd/vrijwilligers’, zeggen de organisatoren.

De werktafels vinden plaats op dinsdag 26 maart van 13.30 tot 16 u. in zaal Het Halfdiep, Duffelsesteenweg 145 Kontich. Heb je interesse om mee rond een werktafel te zitten? Geef je gegevens door aan de vrijetijdsdienst via uitwinkel@kontich.be of het nummer 03/ 450 78 32.

Voor dit onderzoek werkte men n we niet enkel samen met academici maar ook met meer dan 50 vrijwilligers die de enquête verspreidden.De geestelijke vader van het ouderenbehoeften-onderzoek, professor Verté, kwam naar Kontich om de resultaten toe te lichten. Nadien formuleerde Lode Conings, de voorzitter van de Kontichse seniorenraad, zijn eerste conclusies. Meer dan een kwart van de Kontichnaars zijn 60-plussers. Het gaat over bijna 5.700 mensen en dat aantal stijgt elk jaar. De senioren zijn zeer tevreden over de dienstverleningen van het locaal bestuur.

Openingsuren, toegankelijkheid, diensten en houding van het personeel scoren ruim boven de 90%. De belangrijkste concrete vragen zijn: meer zichtbare politie (41%), betere voetpaden (20%) en meer openbaar vervoer (14,8%). Er zijn wel nog domeinen waar het gemeentelijk beleid aan ouderen de ondersteuning kan bieden die ze nodig hebben: ruim één derde van alle bevraagde senioren (35.6%) vindt zijn woning ‘ernstig’ onaangepast. 60% heeft last van druk verkeer en 28.2% van lawaaihinder. In de zorgsector zijn de vragen van 80-plussers pertinent: nood aan hulp bij hun persoonlijke zorg, het huishouden en bij verplaatsingen sluit de voorzitter van de Kontichse Seniorenraad af.

%d bloggers liken dit: