Nieuwe amnestieperiode voor onvergunde wapens

REGIO – De federale regering voorziet een nieuwe (en laatste) amnestieperiode voor de bezitters van illegale wapens. Vanaf nu tot 31 december van dit jaar kunnen deze onvergunde vuurwapens en munitie afgegeven worden op een politiecommissariaat naar keuze.

“Tijdens de amnestieperiode zal de bezitter niet verder vervolgd worden. Het is de bedoeling om een beter zicht te krijgen op het aantal illegale wapens dat circuleert in Belgie, maar ook om ons land gewoon een stuk veiliger te maken,” zeggen ze bij onze politiezone Hekla.

Wilt U van deze periode gebruik maken? Maak dan bij voorkeur een afspraak met uw wijkteam. Alle wijkteams van de lokale politie Hekla tellen een wijkinspecteur die de wapenadministratie binnen uw gemeente beheert. De contactgegevens van uw wijkteam vindt je terug via de tab wijkteams op de website www.politiehekla.be. Want samen werken is samen veilig.

%d bloggers liken dit: